قیمت کاهش یافت !

آموزش MATLAB 2015

20%

جدید

272,000 ریال

340,000 ریال

این محصول را در تلگرام به اشتراک بگذارید! این محصول را در تلگرام به اشتراک بگذارید!

محصولات دیگر در همان شاخه:

توضیحات

آموزش MATLAB 2015 - دوره مقدماتی

image١ - مقدمه
مقدمه

٢ - ورود به برنامه
آشنایی با محیط کاری - آشنایی با Help - مبانی اولیه

٣ - کار با متغیرها
قواعد نام گذاری متغیرها - انواع داده ای متغیر

۴ - مقدمات کار با نرم افزار
آشنایی با مفاهیم کلی - کنترل نحوه نمایش مقادیر عددی - کار با Mfileها - درج توضیحات

۵ - ایجاد ماتریس ها
ایجاد ماتریس - ایجاد ماتریس با گام های مشخص - ماتریس های رشته ای

۶ - مدیریت ماتریس ها
دسترسی به عناصر یک ماتریس - اتصال دو ماتریس

٧ - توابع ایجاد ماتریس ها
توابع ایجاد ماتریس ها (١) - توابع ایجاد ماتریس ها (٢)

٨ - عملگرهای ابتدایی
عملگرهای جمع، تفریق و ضرب - عملگر تقسیم

٩ - سایر عملگرها
عملگر توان و ماتریس ترانهاده - عملگرهای رابطه ای - عملگرهای منطقی

١٠ - ساختارهای کنترلی (١)
دستور شرطی If - دستور Switch - حلقه For - آشنایی با Break و Continue

١١ - ساختارهای کنترلی (٢)
حلقه های For تو در تو - حلقه While - دستور Try-Catch

١٢ - تنظیمات کدها
ایجاد فرو رفتگی در کد - تعیین سایز و رنگ کد - قابلیت Command History

١٣ - مفهوم تابع
مفهوم تابع

١۴ - استفاده از توابع
ایجاد تابع - کار با توابع - دستور Return

١۵ - توابع بازگشتی
توابع بازگشتی

١۶ - توابع عمومی
توابع Disp و Pause - تابع Msgbox

١٧ - توابع عملیاتی (١)
توابع Factorial و Sum - توابع Min، Max، Mean و Mod - توابع Round، Ceil و Floor - توابع Median و Mode

١٨ - توابع عملیاتی (٢)
توابع Primes، Isprime، Abs و Char - تابع Size - توابع Ind٢sub و Sub٢ind - توابع Perms و Rot90

١٩ - توابع عملیاتی (٣)
توابع Flipud و Fliplr - تابع Linspace - توابع Var و Std - توابع Factor، GCD و LCM

٢٠ - کار با اعداد مختلط
کار با اعداد مختلط

٢١ - توابع مرتب سازی ماتریس ها
توابع مرتب سازی ماتریس ها (١) - توابع مرتب سازی ماتریس ها (٢)

٢٢ - تابع Find
تابع Find

٢٣ - توابع کار با بردارها
توابع کار با بردارها (١) - توابع کار با بردارها (٢)

٢۴ - آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون

٢۵ - آزمون های تستی
شامل ۶٠ عدد تست

 

آموزش MATLAB 2015 - دوره متوسط

image١ - توابع کار با رشته ها
متغیرهای رشته ای و عددی - توابع Str2num و Num2str

٢ - تابع Strcat
تابع Strcat (١) - تابع Strcat (٢)

٣ - ویرایش رشته ها
توابع مقایسه و تبدیل رشته ها - جستجو و جایگزینی رشته ها - کار با فضاهای خالی در رشته ها - چاپ ستاره

۴ - توابع تاریخ و زمان
توابع تاریخ و زمان

۵ - کار با فایل ها
توابعFopen و Fclose - تابع Fgetl - توابع Frewind و Fileread - توابع Feof و Type

۶ - محاسبات عددی و ریاضیاتی
حل معادلات خطی - رسم نمودار توابع - ترسیم چند تابع در یک نمودار

٧ - افزودن جزئیات به نمودارها
تعیین Style و ضخامت نمودار - افزودن همزمان جزئیات (١) - افزودن همزمان جزئیات (٢)

٨ - تغییر خصوصیات نمودار
ایجاد Handle - ایجاد Title، Label و Legend - دستور Hold On - تغییر بازه نمودار - ایجاد Grid

٩ - توابع نمایش نمودارها
تابع Subplot - تابع Plotyy

١٠ - ترسیمات قطبی
ترسیمات قطبی

١١ - نمودارهای سه بعدی
تابع Surf - تابع Sphere - توابع Ellipsoid و Plot3

١٢ - نمودارهای میله ای
نمودارهای میله ای (١) - نمودارهای میله ای (٢) - ایجاد تغییر در نمودارهای میله ای

١٣ - سایر نمودارها
نمودارهای دایره ای - نمودارهای توپوگرافی

١۴ - توابع کار با چند جمله ای ها
توابع Polyder و Ployval - تابع Polyfit - تابع Polyint - تابع Roots - توابع Conv و Deconv

١۵ - جعبه ابزار Symbolic Math
متغیرهای Symbolic - ثابت های Symbolic - حساب دیفرانسیل

١۶ - معادلات جبری
حل معادلات جبری - حل دستگاه معادلات جبری

١٧ - اعمال فرضیات
اعمال فرضیات

١٨ - توابع کاربردی (١)
تابع Numden - تابع Limit

١٩ - توابع کاربردی (٢)
تابع Expand - تابع Rsums - تابع Symsum

٢٠ - محاسبه انتگرال یک تابع
محاسبه انتگرال یک تابع

٢١ - سایر توابع
تابع Finverse - تابع Vpasolve

٢٢ - کار با Taylor
تابع Taylor - ابزار Taylor

٢٣ - محاسبه لاپلاس
محاسبه لاپلاس

٢۴ - آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون

٢۵ - آزمون های تستی
شامل ۶٠ عدد تست

 

آموزش MATLAB 2015 - دوره پیشرفته

image١ - آشنایی با Curve Fitting
کار با Curve Fitting - متدهای Curve Fitting - اعمال Surface Fitting

٢ - پردازش تصویر
تابع Imread - انواع تصاویر

٣ - توابع تبدیل تصاویر
تابع Im٢bw - تابع Graythresh - تابع Rgb٢gray

۴ - توابع کار با تصاویر
تابع Repmat - توابع Imageinfo و Impixel

۵ - چرخاندن و برش تصویر
تابع Imrotate - تابع Imcrop

۶ - ادغام و کسر تصاویر
تابع Imadd - تابع Imsubtract - اضافه کردن مقدار به تصویر

٧ - سایر توابع کار با تصاویر
ضرب و تقسیم بر روی تصاویر - تابع Imresize - تابع Corr2

٨ - لبه یابی تصاویر
تابع Edge - متد Sobel - سایر متدهای لبه یابی

٩ - توابع ویرایش تصاویر
تابع Imfill - تابع Bwlabel

١٠ - تابع Regionprops
کار با تابع Regionprops - خصوصیات تابع Regionprops (١) - خصوصیات تابع Regionprops (٢)

١١ - سایر خصوصیات تابع Regionprops
خصوصیت Centroid - تابع Bwareaopen - خصوصیت EulerNumber

١٢ - جستجو و چرخاندن Object
جستجو و چرخاندن Object

١٣ - دریافت اطلاعات از تصاویر RGB
دریافت اطلاعات از تصاویر RGB (١) - دریافت اطلاعات از تصاویر RGB (٢)

١۴ - ایجاد تصاویر خاکستری
ایجاد تصاویر خاکستری

١۵ - رابط گرافیکی
ایجاد یک GUI - ترازبندی و توزیع Componentها

١۶ - بازکردن پروژه
بازکردن پروژه

١٧ - کدنویسی Componentها
افزودن کد به Componentها - دریافت اطلاعات از کاربر - رسم نمودار

١٨ - تابع Set
تابع Set

١٩ - کار با منوها
ایجاد منو - کدنویسی منوها

٢٠ - تابع Waitbar
تابع Waitbar

٢١ - تابع Inputdlg
تابع Inputdlg (١) - تابع Inputdlg (٢)

٢٢ - تابع Uigetfile
تابع Uigetfile

٢٣ - ایجاد فایل EXE
ایجاد فایل EXE

٢۴ - آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون عملی

٢۵ - آزمون های تستی
شامل ۶٠ عدد تست

نقد و بررسی کاربران

تخفیف ویژه

بانک نرم افزار

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

تعیین خواهد شد ارسال
0 ریال مجموع

پرداخت مشاهده

محصولات جدید

محصولات پرفروش

خبرنامه

برچسب‌ها

آموزش تصویری عنبیه شناسی سطح پیش نرم افزار JB Dictionary Collecti گرافیک سه بعدی آموزش جامع PSpice Web Design Collection یشدثسائشدی3 Autodesk AutoCAD آموزش 3ds Max-بخش اول صفر تا صد گردویار آموزش Corel Video Studio آموزش مفهومی ریاضی (1) دهم کمک درسی هفتم Nilofarabi English Way Language آموزش اتوکد Auto cad 2018 آموزش تصویری زبان انگلیسی نصرت آموزش مقدماتی و متوسط (AutoCAD 2 آموزش نرم افزار افترافکتز سی سی آموزش مفهومی هندسه 1 پایه دهم نرم افزار JB Electrical Engineer نرم افزار متلب نرم افزار مداد پایه پنجم آموزش After Effects CC2018 (نشر tell me more Collection آموزش فتوشاپ حرفه ای آموزش زبان انگلیسی بدون توقف نسخ عربی زبان قرآن (2) یازدهم ميشا و كوشا سوم دبستان لوح دانش آموزش مفهومی علوم چهارم Office Collection 7th Edition ميشا و كوشا ششم دبستان جهانزاده نرم افزار مداد پایه ششم آموزش مجیک انگلیش فلش کارت Magic فتوشاپ Autodesk Revit 2018 Visual Studio 2017 صفر تا صد آموزش نیوک پک 1 آموزش جامع ETABS بتنی کمک درسی هشتم نرم افزار GIS & Surving Engineer نرم افزار مداد پایه دوم صفر تا صد آموزش طراحی جواهرات با نرم افزار ایندیزاین 2018 آموزش جامع Altium Designer آموزش نرم افزار لایت روم سی سی 2 ENGLISH Class آموزش اسکچ آپ آموزش مفهومی ریاضی چهارم SolidWorks 2017 SP1 آموزش مفهومی فارسی سوم آموزش 3ds Max-بخش دوم ArchiCAD 21 Sketchup RhinoCeros 2017 Colle نمونه سوالات آموزش گرامر نصرت Android Studio نرم افزار Rhinoceros v5.13 Behkaman Kitchen Design By 3D Ma آموزش شبکه NETWORKS صفر تا صد آموزش تری دی مکس (جدید 2018 آموزش مفهومی مطالعات اجتماعی پای صفر تا صد آموزش کپتیویت نرم افزار 3Ds MAX 2018 آموزش زبان انگلیسی نصرت در 90 رو آموزش مفهومی فارسی 1 پایه دهم Lynda Training SQL Server 2017 Math & Statistic Assistant 10th آموزش مفهومی علوم پنجم دبستان آموزش جامع زیست شناسی (1) دهم کمک درسی Adobe Premiere CC 2018 vray کمک درسی چهارم دبستان adobe cc 2018 آموزش زبان انگليسي كودكان نصرت English Learning In 90 Days Adobe Creative Cloud 2018 Collec مجموعه آموزشی اسکیس و راندو گام پایه اول ابتدایی (دی وی دی پ گردو دانشمند 3 بانک نرم افزار پیمان زبان ترکی آذری autocad نرم افزار CSI Collection 2017 آموزش مفهومی زبان نهم نرم زار مداد پایه سوم گام پایه سوم ابتدایی (دی وی دی پ کمک درسی ابتدایی آموزش فارسی اتوکد آموزش جامع Matlab به همراه Simul نرم افزار آموزش زبان پرآموزي طلا نرم افزار Solid Works Premium Co SPSS 25 Collection آموزش فتوشاپ آموزش پروجکت 2016 Microsoft Proj رتوش سیستم عامل مک آموزش مفهومی ریاضی دوم آموزش جامع Microsoft Word 2016 لوح موسیقی نرم افزار آموزش زبان انگلیسی Eng Gerdoo Industrial Engineering 7t ورزش ذهن(موسسه نصرت) آموزش نرم افزار حسابداری نشر بهک unity عنبیه شناسی آموزش حرفه ای ماساژ بدن Relaxing نرم افزار Solid Mechanics Engine مکالمه ترکی آذری نرم افزار Matlab R2017a Electronic Engineering - مهندسی آموزش یونیتی Unity آموزش هندسه 2 پایه یازدهم استاد جهانزارده لوح زرین Rhino for Jewelry Modeling نرم افزار Chemistry & Petrol Eng طراحی سایت آموزش ترکی آذری صفر تا صد آموزش موشن گرافیک با س آموزش مفهومی ریاضی نهم کمک درسی اول دبستان مجموعه گردو ورژن 33 Autodesk Civil 3D Collection 201 آموزش جامع vray نرم افزار مداد پایه چهارم صفر تا صد آموزش نیوک پک ۲ آموزش جامع Microsoft Excel 2016 آموزش مفهومی زیست شناسی (2) کتاب فوق العاده زبان آلمانی در 3 نرم افزار V-Ray Collection 2018 Adobe Animate (Flash) CC 2018 Dr آموزش photoshop نرم افزار Computer Engineering - نرم افزار Programming Tools Adobe Captivate CC 2017 v10.0 آموزش مفهومی ریاضی سوم عربی زبان قرآن (2) یازدهم انسانی لوح ورزش آموزش کات مستر Cut Master 2D Pro آموزش جامع PREMIERE CC آموزش اصول نقشه کشی و نقشه خوانی Behkaman Excel 2016 Learning Sof پروژه 3ds Max( نمـای ساختــمان) عربی زبان قرآن (1) دهم انسانی کلیپ های آماده ویدویی پارت 1 SketchUP 2017 تیز هوشان گام پایه پنجم ابتدایی (دی وی دی Unity 3D آموزش مفهومی فیزیک (1) دهم ترکی آذری نرم افزار Arc GIS Collection نرم افزار آموزش زبان رزتا استون Behkaman Lightroom CC 2017 Learn آموزش اتوکد آموزش AutoCAD کتاب خودآموز مکالمه ترکی استامبو کمک درسی دهم ترکی نرم افزار Fluid Mechanics Engine آمزمون آموزش عنبیه شناسی ArcGIS 10.5 Collection آموزش عنبیه شناسی سطح پیشرفته آمــوزش جامع فتــوشاپ آموزش تصویری photoshop گام پایه ششم ابتدایی (دی وی دی پ کتاب آموزش زبان نصرت آموزش زبان انگلیسیIelts Complete نرم افزار JB CIVIL 3D Collection آموزش Matlab & Simulink 2017a کتاب ترکی استانبولی در 30 ربه هم آموزش ماساژ صورت Face and Scalp موسسه نصرت استاد اصغر زاده JB Autodesk Collection 2018 آموزش جامع 2016 Microsoft Projec آموزش تصویری گرامر زبان انگلیسی ریاضی تیز هوشان (پایه هفتم هشتم کتاب آموزش زبان انگلیسی در 30 رو 101 تکنیک برتر فتوشاپ (مجموعه دو ميشا و كوشا چهارم دبستان آموزش جامع (Rhinoceros (Part 1 آموزش مفهومی عربی نهم صفر تا صد آموزش انیمیشن سازی در مجموعه آموزشی V.ray به همراه 3DS آموزش راینو Rhinoceros Learning گام پایه چهارم ابتدایی (دی وی دی illustrator ریاضی نهم تکمیلی آموزش مفهومی ریاضی 2 یازدهم ميشا و كوشا دوم دبستان آموزش حرفه ای فتوشاپ دیجیتال پینتینگ mini KING 2018 به همراه نسخه نها ریاضی عنبیه شناسی سطح مقدماتی نرم افزار Adobe Illustrator CC 2 آموزش مفهومی عربی هفتم طرفه نگار آموزش مفهومی ریاضی پنجم کتاب 504 واژه ضروری زبان انگلیسی Adobe After Effects CC 2018 آموزش مفهومی ریاضی ششم صفر تا صد اتوکد نرم افزار Adobe Photoshop CC 201 زبان انگلیسی شغلی(پزشکی-پرستاری) آموزش تصویری زبان ترکی استانبولی بانک نرم افزار نرم افزار ANSYS Product 18 صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ پکیج آموزش زبان ترکی آذری نرم افزار مداد پایه اول آموزش زبان کودکان شهر زبان(tell نصرت صفر تا صد آموزش طراحی قالب وردپر آموزش مفهومی ریاضی هفتم عربی زبان قرآن (1) دهم آموزش مفهومی ریاضی هشتم آموزش زبان نصرت آموزش مفهومی علوم ششم آمــوزش جامــع 3ds Max 2015 (بخـ آموزش جامع شبکه CCNA V.3.0 آموزش زبان جادوی فتوشاپ کلیه دروس چهارم دبستان ریاضی تیز هوشان زبان انگلیسی Behkaman Accounting Learning Sof آموزش اتوکد 2017 ریاضی پنجم تکمیلی آموزش نرم افزار اکسل 2016 نشر به صفر تا صد آموزش انیمیشن سازی دو آموزش مفهومی عربی هشتم آموزش مفهومی علوم هشتم کمک درسی رهپویان آموزش فارسی AutoCAD کتاب آموزش قدم به قدم انگلیسی(مک نرم افزار JB Civil Engineering - لوح هنر ماکرونویسی در اکسل VBA آموزش جامع Multisim آموزش لینوکس اوبونتو Linux Ubunt نرم افزار آموزش عنبیه شناسی

تولید کننده‌ها

آمار بازدیدکنندگان

افراد آنلاین : 7
بازدید امروز : 721
بازدید کل : 23705
IP شما : 54.161.77.30

گروه طراحی آرمین

برترین خودآموز زبان انگلیسی sweet-english با 20 درصد تخفیف ویژه در بانک نرم افزار پیمان برای کسب اطلاعات و سفارش این محصول میتوانید با شماره تلفنهای 09127386918 و 02165569097 تماس حاصل فرمایید