آموزش MS Project 2013

آموزش MS Project 2013

جدید

0 ریال

این محصول را در تلگرام به اشتراک بگذارید! این محصول را در تلگرام به اشتراک بگذارید!

محصولات دیگر در همان شاخه:

توضیحات

آموزش Project 2013 - دوره مقدماتی

image١ - مقدمه
مقدمه

٢ - مبانی و مفاهیم
مفاهیم ابتدایی (١) - مفاهیم ابتدایی (٢) - چرخه حیات پروژه - ارکان پروژه

٣ - فواید برنامه ریزی
فواید برنامه ریزی (١) - فواید برنامه ریزی (٢)

۴ - ورود به نرم افزار
آشنایی با محیط کاری - کار با نماهای مختلف

۵ - کنترل مشخصات
مشخصات فیلدها و رکوردها - تعیین مشخصات پروژه

۶ - آشنایی با WBS
آشنایی با WBS

٧ - کار با فعالیت ها
وارد کردن فعالیت ها - حذف فعالیت ها و خلاصه فعالیت ها

٨ - ایجاد Milestone
ایجاد Milestone

٩ - کار با کدهای WBS
ایجاد کدهای WBS - سفارشی کردن کدهای WBS

١٠ - زمان بندی دستی و خودکار
زمان بندی دستی و خودکار (١) - زمان بندی دستی و خودکار (٢) - ایجاد کپی وابسته

١١ - فعالیت های Recurring
فعالیت های Recurring (١) - فعالیت های Recurring (٢)

١٢ - آشنایی با Timeline
آشنایی با Timeline

١٣ - کار با تقویم ها
تقویم های کاری - ایجاد یک تقویم کاری (١) - ایجاد یک تقویم کاری (٢)

١۴ - کار با زمان
کنترل زمان فعالیت ها در نمودار گانت - واحدهای زمانی

١۵ - روابط
آشنایی با روابط - انواع رابطه

١۶ - پیش نیازی و پس نیازی
تعریف پیش نیازی ها - تعریف پس نیازی ها - سایر جزئیات در ایجاد روابط

١٧ - قیدها
آشنایی با قیدها - تناقض قیدها و روابط

١٨ - مفاهیم Deadline و شناوری
مفهوم Deadline - مفهوم شناوری

١٩ - فعالیت های بحرانی
فعالیت های بحرانی - محاسبه شناوری

٢٠ - سفارشی کردن نمای گانت (١)
ایجاد میله های سفارشی - تعیین ظاهر میله ها

٢١ - سفارشی کردن نمای گانت (٢)
نمای گانت سفارشی - تنظیم واحد زمانی در نمای گانت - درج شکل در نمای گانت - خطوط رهنما

٢٢ - منابع
تعریف منابع - تنظیمات منابع

٢٣ - تخصیص منابع
تعیین سطح دسترسی منابع - تخصیص منابع به فعالیت ها

٢۴ - آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون

٢۵ - آزمون های تستی
شامل ۶٠عدد تست

 

آموزش Project 2013 - دوره متوسط

image١ - کنترل منابع و فعالیت ها
کنترل منابع و فعالیت ها

٢ - انواع فعالیت ها
تعیین نوع فعالیت - کاربرد گزینه Effort Driven - کاهش زمان انجام فعالیت

٣ - تاثیر Task Typeها
تاثیر Task Typeها (١) - تاثیر Task Typeها (٢)

۴ - آشنایی با تسطیح منابع
تسطیح منابع - استراتژی های تسطیح منابع

۵ - مبانی تسطیح منابع
نحوه تسطیح منابع - تعیین بازه کنترل اضافه تخصیص ها

۶ - تنظیمات Leveling
تنظیمات Leveling (١) - تنظیمات Leveling (٢) - تنظیمات Leveling (٣) - فیلدهای موثر در تسطیح منابع

٧ - تسطیح دستی منابع
تسطیح دستی منابع (١) - تسطیح دستی منابع (٢)

٨ - تعریف هزینه ها
تعریف هزینه ها (١) - تعریف هزینه ها (٢)

٩ - تعیین هزینه های متغیر
تعیین هزینه های متغیر

١٠ - بودجه
تعریف منابع بودجه ای - تخصیص منابع بودجه ای - مقایسه بودجه و هزینه برنامه ریزی شده

١١ - مرتب سازی فعالیت ها
مرتب سازی فعالیت ها

١٢ - گروه بندی فعالیت ها
گروه بندی فعالیت ها (١) - گروه بندی فعالیت ها (٢)

١٣ - فیلتر کردن فعالیت ها
فیلتر کردن فعالیت ها (١) - فیلتر کردن فعالیت ها (٢)

١۴ - روابط خارجی
ایجاد روابط خارجی - نمایش روابط خارجی - به روز رسانی روابط خارجی

١۵ - آشنایی با زیر پروژه ها
آشنایی با زیر پروژه ها

١۶ - کار با Baseline
ذخیره Baseline - نمایش Baseline - به روز رسانی Baseline

١٧ - فیلدهای سفارشی
فیلدهای سفارشی (١) - فیلدهای سفارشی (٢) - فیلدهای سفارشی (٣)

١٨ - فرمول نویسی
فرمول نویسی

١٩ - تاریخ های شمسی
تاریخ های شمسی

٢٠ - نمای Calendar
نمای Calendar

٢١ - کار با نمای Network Diagram
نمای Network Diagram - چیدمان فعالیت ها در Network Diagram - تعیین فرمت Boxها

٢٢ - کار با سایر نماها
نمای Task Usage - نماهای Resource Allocation و Team Planner - سایر نماها

٢٣ - ایجاد یک نمای جدید
ایجاد یک نمای جدید

٢۴ - آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون

٢۵ - آزمون های تستی
شامل ۶٠ عدد تست

 

آموزش Project 2013 - دوره پیشرفته

image١ - جداول
کار با جداول (١) - کار با جداول (٢) - جداول مربوط به منابع

٢ - مدیریت Objectها
مدیریت Objectها

٣ - تنظیم Status Date
تنظیم Status Date

۴ - تنظیم خط پیشرفت
تنظیم خط پیشرفت

۵ - درصدهای پیشرفت برنامه ای
درصدهای پیشرفت برنامه ای

۶ - درصدهای پیشرفت زمانی برنامه ای
محاسبه درصدهای پیشرفت زمانی برنامه ای - ترسیم نمودار - درصد پیشرفت زمانی

٧ - درصد پیشرفت هزینه ای و فیزیکی
درصد پیشرفت هزینه ای - درصد پیشرفت فیزیکی

٨ - محاسبه درصدهای پیشرفت برنامه ای
محاسبه درصدهای پیشرفت برنامه ای (١) - محاسبه درصدهای پیشرفت برنامه ای (٢)

٩ - پیش بینی درصدهای پیشرفت
پیش بینی درصدهای پیشرفت (١) - پیش بینی درصدهای پیشرفت (٢) - پیش بینی درصدهای پیشرفت (٣)

١٠ - فیلدها
انواع فیلدها - تاثیر فیلدها بر روی یکدیگر

١١ - ثبت اطلاعات واقعی فعالیت ها
ثبت اطلاعات واقعی فعالیت ها (١) - ثبت اطلاعات واقعی فعالیت ها (٢)

١٢ - زمان بندی مجدد فعالیت ها
زمان بندی مجدد فعالیت ها

١٣ - ارزش کسب شده پروژه
ارزش کسب شده پروژه (١) - ارزش کسب شده پروژه (٢)

١۴ - محاسبه شاخص های ارزش کسب شده
محاسبه شاخص های ارزش کسب شده (١) - محاسبه شاخص های ارزش کسب شده (٢)

١۵ - گزارش داخلی
گزارشات داخلی (١) - گزارشات داخلی (٢) - ایجاد گزارش داخلی

١۶ - گزارشات خارجی
گزارشات خارجی

١٧ - ایجاد گزارش سفارشی
ایجاد گزارش سفارشی

١٨ - تهیه پرینت
تهیه پرینت

١٩ - تنظیمات پرینت
تنظیمات پرینت (١) - تنظیمات پرینت (٢)

٢٠ - توابع ریاضی و کاراکتری
توابع ریاضی و کاراکتری

٢١ - سایر توابع
توابع تبدیلی - توابع نمایشی

٢٢ - انتقال اطلاعات از سایر نرم افزارها
انتقال اطلاعات از سایر نرم افزارها

٢٣ - ماکروها
کار با ماکروها - ضبط ماکرو

٢۴ - آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون

٢۵ - آزمون های تستی
شامل ۶٠ عدد تست

 

نقد و بررسی کاربران

تخفیف ویژه

بانک نرم افزار

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

تعیین خواهد شد ارسال
0 ریال مجموع

پرداخت مشاهده

محصولات جدید

محصولات پرفروش

خبرنامه

برچسب‌ها

نرم افزار کمک آموزشی زبان نصب نرم افزار میشا و کوشا ششم دب سیدی میشا و کوشا شماره تماس میشا و کوشا میشا و کوشا پایه هفتم لوح ورزش میشا و کوشا کلاس دوم صفر تا صد آموزش انیمیشن سازی در دانلود بازی میشا و کوشا برای اند نرم افزار JB Dictionary Collecti دانلود برنامه ی میشا و کوشا ششم میشا و کوشا کلاس سوم دبستان نرم افزار میشا و کوشا ششم دبستان دانلود نرم افزار میشا و کوشا اول خرید میشا و کوشا سوم دبستان آموزش مقدماتی و متوسط (AutoCAD 2 خرید اینترنتی میشا و کوشا ششم دب ميشا و كوشا سوم دبستان میشا و کوشا سوم دبستان جدید میشا و کوشا سایت Unity 3D دانلود نرم افزار کمک آموزشی میشا فعال سازی میشا و کوشا زبان انگلیسی شغلی(پزشکی-پرستاری) میشا و کوشا ششم دبستان دانلود دانلود میشا و کوشا هفتم لوح دانش وب سایت میشا و کوشا دانلود فیلم میشا و کوشا دانلود میشا و کوشا 5 آموزش تصویری زبان ترکی استانبولی خرید اینترنتی میشا و کوشا دوم دب ورزش ذهن(موسسه نصرت) میشا و کوشا رایگان مکالمه ترکی آذری خرید پستی میشا و کوشا میشا و کوشا ششم دبستان مشکل نصب میشا و کوشا میشا و کوشا ششم دبستان جدید میشا و کوشا ششم دبستان رایگان راهنمای نصب میشا و کوشا مجموعه آموزشی اسکیس و راندو زبان ترکی آذری میشا و کوشا جدید بازی میشا و کوشا سوم دبستان میشا و کوشا اول دبستان دانلود را میشا و کوشا کلاس دوم دبستان دانلود رایگان میشا و کوشا ششم دب میشا کوشا چهارم دبستان دانلود رایگان میشا و کوشا دوم دب کتاب آموزش زبان انگلیسی در 30 رو کمک درسی هفتم کمک درسی میشا و کوشا کلاس چهارم قیمت میشا و کوشا چهارم دبستان قیمت میشا و کوشا هفتم میشا و کوشا پنجم دانلود میشا و کوشا چهارم دبستان دانلود برنامه ی میشا و کوشا هفتم میشا و کوشا دانلود رایگان هفتم نرم افزار کمک درسی اول دبستان میشا و کوشا دانلود رایگان هشتم دانلود نرم افزار کمک درسی پایه ن میشا و کوشا اندروید یشدثسائشدی3 ترکی آذری میشا و کوشا پیش دبستانی دانلود میشا و کوشا هشتم میشا و کوشا کلاس نهم میشا و کوشا کارتون 2018 میشا و کوشا برنامه کودک دانلود میشا و کوشا سوم دبستان بر مجموعه میشا و کوشا دانلود برنامه ی میشا و کوشا پنجم ترکی دانلود میشا و کوشا برای اندروید دانلود دانی لیگ میشا و کوشا نرم افزار آموزش زبان پرآموزي طلا میشا و کوشا چهارم دبستان دانلود برنامه ی میشا و کوشا آموزش زبان میشا و کوشا نرم افزار آموزش زبان انگلیسی Eng میشا و کوشا بازی میشا و کوشا هفتم دبستان دانلود برنامه ی میشا و کوشا چهار دانلود میشا و کوشا سوم میشا و کوشا سال هفتم میشا و کوشا اول دبستان لوح هنر دانلود نرم افزار میشا و کوشا هشت میشا و کوشا ششم دانلود خرید میشا و کوشا اول دبستان آموزش زبان انگلیسی میشا و کوشا صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ میشا و کوشا کلاس پنجم کمک درسی دهم رتوش نرم افزار میشا و کوشا سوم دبستان ویدیو میشا کوشا آموزش شبکه NETWORKS بانک نرم افزار نرم افزار کمک آموزشی اول دبستان کد فعال سازی میشا و کوشا میشا و کوشا سوم دبستان دانلود میشا و کوشا ریاضی میشا و کوشا ششم ابتدایی میشا و کوشا هفتم دبیرستان میشا و کوشا چهارم دبستان رایگان میشا و کوشا هفتم اجرا نشدن میشا و کوشا نرم افزار آموزش زبان رزتا استون نرم افزار میشا و کوشا هشتم میشا و کوشا فارسی میشا و کوشا دوبله فارسی دانلود رایگان میشا و کوشا اول اب دانلود میشا و کوشا چهارم اموزش نصب میشا و کوشا میشا و کوشا دانلود رایگان کتاب آموزش زبان نصرت نرم افزار میشا و کوشا اول دبستان گردو دانشمند 3 باز كردن قفل ميشا و كوشا تبلیغات میشا و کوشا وب سایت رسمی میشا و کوشا دانلود نرم افزار میشا و کوشا برا کارتون میشا و کوشا دوبله فارسی میشا و کوشا چهارم نرم افزار میشا و کوشا پنجم جهانزاده شکستن قفل میشا و کوشا آموزش زبان انگلیسی نصرت در 90 رو پکیج آموزش زبان ترکی آذری دانلود میشا و کوشا ششم دبستان بر میشا و کوشا هشتم لوح موسیقی میشا و کوشا کلاس سوم تصویر میشا و کوشا برنامه ی میشا و کوشا میشا و کوشا برنامه میشا و کوشا سوم دبستان میشا و کوشا ششم آمــوزش جامع فتــوشاپ موسسه نصرت میشا و کوشا ی پنجم لوح زرین نصب میشا و کوشا اپلیکیشن دانی لیگ میشا و کوشا دانلود نرم افزار میشا و کوشا کلا خرید میشا و کوشا قیمت میشا و کوشا پنجم دبستان برندگان تبلت میشا و کوشا میشا و کوشا دوم ابتدایی میشا و کوشا چهارم دبستان جدید دی وی دی میشا و کوشا مشکلات نصب میشا و کوشا دانلود نرم افزار میشا و کوشا ششم میشا و کوشا زبان انگلیسی بانک نرم افزار پیمان فیلم میشا و کوشا میشا و کوشا دانلود English Learning In 90 Days میشا و کوشا پنجم دبستان میشا و کوشا سوم ویدیو میشا و کوشا قرعه کشی میشا و کوشا نصرت میشا و کوشا ۶ فتوشاپ کتاب ترکی استانبولی در 30 ربه هم عکس کارتون میشا و کوشا دانلود نرم افزار کمک درسی هشتم ب خرید میشا و کوشا پنجم میشا و کوشا برای اندروید میشا و کوشا نهم photoshop آموزش زبان انگلیسی بدون توقف نسخ فروش میشا و کوشا میشا کوشا زبان میشا و کوشا کلاس هفتم کلیه دروس چهارم دبستان نرم افزار کمک درسی میشا و کوشا اپارات نرم افزار کمک درسی دهم تجربی دانلود رایگان میشا و کوشا چهارم کتاب فوق العاده زبان آلمانی در 3 آموزش زبان انگلیسیIelts Complete دانلود رایگان میشا و کوشا پنجم دانلود نرم افزار میشا و کوشا چها میشا و کوشا کلاس ششم عروسک میشا و کوشا دانلود نرم افزار میشا و کوشا پنج نرم افزار میشا و کوشا پنجم دبستا tell me more میشا و کوشا دانی لیگ نصب برنامه ی میشا و کوشا دانلود میشا و کوشا دوبله فارسی نرم افزار میشا و کوشا نهم نرم افزار میشا و کوشا چهارم دبست نرم افزار کمک درسی دهم کتاب خودآموز مکالمه ترکی استامبو کتاب 504 واژه ضروری زبان انگلیسی میشا و کوشا انگلیسی کتاب آموزش قدم به قدم انگلیسی(مک میشا و کوشا کلاس اول دانلود نرم افزار کمک درسی نهم را حجم میشا و کوشا میشا و کوشا طریقه نصب میشا و کوشا نرم افزار میشا و کوشا دوم دبستان روش شکستن قفل میشا و کوشا عکس های میشا و کوشا Nilofarabi English Way Language میشا و کوشا کلاس پنجم دبستان محصولات میشا و کوشا خرید میشا و کوشا ششم دبستان نرم افزار میشا و کوشا برای اندرو فروشگاه میشا و کوشا دانلود رایگان نرم افزار میشا و ک نرم افزار کمک درسی کلاس چهارم میشا و کوشا اول ابتدایی صفر تا صد آموزش موشن گرافیک با س آموزش زبان نصرت میشا کوشا ششم دبستان میشا کوشا تهران میشا و کوشا عکس قیمت میشا و کوشا میشا و کوشا پنجم دبستان دانلود میشا و کوشا دوم دبستان دانلود دانلود میشا و کوشا پنجم دبستان ب میشا و کوشا ویندوز 10 دانلود نرم افزار میشا و کوشا سوم آموزش ترکی آذری میشا و کوشا دوم دبستان میشا و کوشا پایه پنجم میشا و کوشا ششم دانلود رایگان میشا کوشا ۶ vray قیمت میشا و کوشا ششم صفر تا صد دانلود رایگان میشا و کوشا سوم دب خرید اینترنتی میشا و کوشا نرم افزار میشا و کوشا دوم ابتدای میشا و کوشا زبان خرید میشا و کوشا هفتم میشا و کوشا پایه ششم دانلود رایگان نرم افزار آموزشی م میشا و کوشا پایه هشتم برنامه ی درسی میشا و کوشا کانال تلگرام میشا و کوشا

تولید کننده‌ها

آمار بازدیدکنندگان

افراد آنلاین : 5
بازدید امروز : 526
بازدید کل : 24884
IP شما : 54.196.190.32

گروه طراحی آرمین

برترین خودآموز زبان انگلیسی sweet-english با 20 درصد تخفیف ویژه در بانک نرم افزار پیمان برای کسب اطلاعات و سفارش این محصول میتوانید با شماره تلفنهای 09127386918 و 02165569097 تماس حاصل فرمایید