قیمت کاهش یافت !

آموزش SQL Server 2014 اس کیو ال سرور

20%

آموزش SQL Server 2014 اس کیو ال سرور

SQL Server یک نرم‌افزار سیستم مدیریت بانک‌های اطلاعاتی است که توسط شرکت مایکروسافت توسعه داده می‌شود. نسخه 2014 این نرم افزار سازگاری بیشتری با فناوری کلود پیدا کرده و از امکانات بیشتری برای بازیابی مطالب و داده ها برخوردار است.

جدید

160,000 ریال

200,000 ریال

این محصول را در تلگرام به اشتراک بگذارید! این محصول را در تلگرام به اشتراک بگذارید!

محصولات دیگر در همان شاخه:

توضیحات

شماره شناسنامه اثر : 045099-13394-8

زمان آموزش : 18 ساعت
محتویات بسته : 2DVD

♦ به همراه فایل پروژه های آموزش داده شده
♦ به همراه Database های آموزش داده شده
♦ همراه با نرم افزار  Microsoft SQL Server 2014 (نسخه 32 و 64 بیتی)
♦ به همراه آموزش نصب نرم افزار
♦ آموزش به شیوه مالتی مدیا و به زبان فارسی

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت:
فصل اول: آشنایی با سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه ای (RDBMS)
1) امکانات مورد نیاز برای نصب SQL Server و بررسی استراتژی های مهاجرت به آن
2) نگاهی کوتاه بر اشیای پایگاه داده
3) بررسی انواع بانک های اطلاعاتی
4) تعاریف اولیه ثبت تراکنش ، جداول، شاخصها، تریگر و قیود
5) تعاریف اولیه FileGroup، دیاگرام،View،روال، توابع، امنیت ، قوانین و پیش فرضها
6) انواع داده تعریف شده توسط کاربر و Sql Server
7) نوع داده Geography
8) نوع داده Geometry
9) انواع داده DateTime2، DATETIMEOFFSET، TIME،DATE، HierarchyID
10) آشنای با داده های Null، شناسه های SQL برای اشیا و قواعد نام گذاری
11) مروری بر سیستم های پایگاه داده و نرمال سازی

فصل دوم: آشنایی با SQL Server Management Studio
1- آشنایی با ServerType و ServerName در پنجره Connect to Server
2- انواع تعیین هویت و ساختن Connection
3- آشنایی با محیط Query Window
4- دریافت نتایج به صورت متنی، جدولی و گرافیکی
5- آشنایی با DB combobox و پنجره Object Explorer
6- افزودن (Attach) و حذف (Dettach) کردن دیتابیس ها در SQL Server

فصل سوم: ایجاد و تغییر جداول
1) نام اشیا و الگو در SQLServer
2) الگوی پیش فرض dbo، نام بانک اطلاعاتی و نام سرور
3) طرز ایجاد یک بانک اطلاعاتی با استفاده از کد
4) ایجاد بانک اطلاعاتی Accounting با استفاده از کد
5) طریقه ایجاد جدول با استفاده از کد
6) ایجاد جدول Customers با استفاده از کد
7) دستور alt er Database
8) دستور alt er table
9) آشنایی با دستور dro p
10) ایجاد بانک اطلاعاتی از طریق GUI
11) ایجاد جدول از طریق GUI

فصل چهارم:آشنایی با قیود
1)آشنایی با مفهوم قید
2) بررسی انواع قیود و چگونگی نام گذاری قید
3)بررسی قیود PrimaryKey
4)بررسی قیود foreign Key
5) ایجاد یک جدول خود ارجاع
6) بررسی اعمال پشت سرهم
7)بررسی اعمال دیگر cascade و چگونگی دو جهته بودن کلید خارجی
8) بررسی قیود Unique
9) بررسی قیود check و Default
10) نحوه غیر فعال کردن قیود و بررسی گزینه With No Check
11) بررسی Rules و Defaults، هم خانواده های قیود
12)ایجاد محدودیت توسط تریگرها برای یکپارچگی داده

فصل پنجم:تعیین رابطه،دیاگرام و شاخصها
1) ساختارهای ذخیره سازی و شاخصها در SQL Server
2) انواع شاخص و پیمودن شاخص
3) ایجاد شاخص ها
4) ایجاد شاخص های XML
5) ایجاد شاخص با table Designer
6) ایجاد ایندکس به وسیله object explorer
7) حذف شاخص ها و استفاده از tuning Advisor و نگه داری شاخص ها
8) تعیین رابطه بین جدول ها
9) نمودار رابطه پایگاه داده
10) آشنایی و مرور مفاهیم Performance Tuning
11) نحوه ایجاد Column Stored Index در SQL Server 2014

فصل ششم:دستوراتT-SQL
1) دستورات اولیه T-SQL
2) دستور s elect و قسمت Form
3) بررسی عبارت w here
4) بررسی عبارت o rder by
5) گروه بندی داده ها به وسیله g roup by
6) توابع جمعی یا Aggregative
7) قرار دادن شرط در گروه ها با استفاده از h aving
8) خروجی XML و گزاره های d istinct و All
9) اضافه کردن داده ها با استفاده از دستور i nsert
10) عبارت i nsert Into … s elect
11) تغییر در مقادیر ستونها توسط دستور u pdate
12) بررسی دستور d elete
13) جداول موقت
14) بررسی Top، خروجی DML، WaitFor و مدیریت صرف نظر از تراکنش

فصل هفتم:انواع دستورات j oin
1) بررسی مفاهیم j oin
2) بررسی I nner j oin
3) امتحان یک j oin ساده
4) امتحان j oin های پیچیده تر
5) بررسی Outer j oin
6) دیدن دو طرف با Fullj oin ها و آشنایی با Crossj oin
7) بررسی u nion ، INTERSECT،EXCEPT

فصل هشتم:آشنایی با View
1) بررسی مفهوم View
2) دیدگاه ها به عنوان فیلتر
3) دیدگاه های پیچیده تر
4) توابع Date Add ، Convert و استفاده از دیدگاه برای تغییر تاریخ
5) بررسی with check option و ویرایش دیدگاه به وسیله T-SQL
6) ایجاد و ویرایش دیدگاه ها در Management Studio
7) رمزگذاری دیدگاه ها و مقید سازی به الگو
8) شبیه کردن دیدگاه به یک جدول با View-metadata و بررسی دیدگاه های شاخص دار

فصل نهم: کنترل اجرای برنامه
1) متغیرها
2) بلوک و پردازش شرطی
3) دستور c ase
4) دستور GoTo
5) حلقه ها ، دستور break و continue
6) دستورات Try-catch و مدیریت خطاها و دستورات Transaction
7) Debug کردن اسکریپت

فصل دهم: کرسر (Cursor)
1) آشنایی با کرسرها
2) استفاده و ساخت کرسرها
3) کارکردن با سطرها از طریق یک کرسر
4) گرفتن سطرها با تعیین محل دقیق و نسبی و استفاده از کرسر Firehose
5) به روز در آوردن و حذف کردن سطرها با یک کرسر
6) بررسی وضعیت کرسرهای T-SQL

فصل یازدهم: روالهای ذخیره شده (Stored procedure)
1) اشنایی با رویه های ذخیره شده
2) استفاده از رویه های ذخیره شده
3) استفاده از Object Explorer با رویه های ذخیره شده
4) ساختن رویه های ذخیره شده ساده
5) ساخت یک Sp با یک پارامتر ورودی
6) ساخت Sp و تعیین مقدار پیش فرض پارامترها
7) ساخت SP با پارامتر خروجی
8) ساخت SP با یک مقدار بازگشتی

فصل دوازدهم: آشنایی با تریگر
1) آشنایی با تریگرها
2) ایجاد تریگرها
3) تغییر و حذف و مدیریت تریگرها
4) توسعه و بهبود DDL برای Trigger ها در SQL Server
5) استفاده از تریگر برای محدود کردن عمل a lter و d rop

فصل سیزدهم: آشنایی با توابع
1) توابع در SQL Server
2) توابع سیستمی
3) توابع سیستمی مرتبط با نوع داده تاریخ و ساعت، Geometry، Geography
4) ساختن توابع اسکالر
5) ایجاد توابع جدولی
6) نحوه استفاده از توابع سفارشی کاربر
7) توابع بازگشتی(تکنولوژی CTE)

فصل چهاردهم: آشنایی با امنیت در SQL Server
1) بررسی مفاهیم امنیت در SQl Server
2) تعیین ترفندهای امنیتی در ویندوز
3) تعریف User در دو سطح ویندوز و SQL Server
4) تعریف Role برای User
5) تغییر دسترسی کاربر و مشاهده کاربران پایگاه داده
6) آشنایی با Database Scheme و اتصال به SQL Server
7) بررسی دسترسی های User
8) مشاهده ، تعریف و بررسی رولها

فصل پانزدهم: بررسی Query های پیشرفته
1) ایجاد زیر Query ها
2) ایجاد Full Text Index ، Full Text Catalogو Full text Search
3) عملگر PIVOT ، تابع Row-Number و دستور Output
4) آشنایی با توابع Rank، Denserankو NTILE
5) عبارت Grouping sets،Cube و Rollup
6) پارامترهای Table Type، Table-Valued سازنده Table Value
7) عبارت Merge
8) ستونهای پراکنده یا Sparse
9) بررسی قابلیت پارتیشن بندی در آرشیو جداول بانک های اطلاعاتی SQL Server
10) استفاده از قابلیت پارتیشن بندی

فصل شانزدهم: روشهای تولید Job و Backup
1) نحوه Back up گرفتن
2) تنظیم زمانبندی Back up گیری و آشنایی با SQl Server Agent
3) تعریف Job
4) ایجاد زمانبندی برای Job
5) مشاهده پایان اجرا و خطاهای Job
6) ارسال خطا به کاربران
7) آشنایی با دستورات Import ، Export و Restore
8) آشنایی و بررسی SQL Server Profiler

فصل هفدهم: یکپارچگی XML
1) آشنایی با XML و نوع داده XML طبیعی و ایجاد جدول با آن
2) آشنایی با انواع داده XML نوع دار قوی و رجیستر کردن طرح واره و ارتباط ستون ها باآن
3) بازیابی یک طرح واره XML رجیستر شده
4) آشنایی با متدهای نوع داده XML
5) ایندکس های XML
6) بررسی بخش For XML
7) تولید طرح واره XSD درون برنامه ای
8) بررسی کلمه کلیدی Open XML
9) Analysis Server و دیدگاه های کاتالوگ XML سیستم

فصل هجدهم: ویژگی های جدید SQL Server 2014
1) معرفی کلی تغییرات SQL Server 2014
2) معرفی نسخه جدید SQL Server 2014 و بهبود عملکرد آن
3) معرفی ویژگی Always on failover Cluster Instances(FCI) و بهبود فرآیند Backup
4) بررسی چند قابلیت بهبود یافته در SQL Server 2014
5) بررسی بهبود امنیت در SQL Server 2014
6) معرفی نسخه های مختلف SQL Server 2014

فصل نوزدهم: ایجاد جداول بهینه شده توسط قابلیت In-Memory OLTP
1) معرفی قابلیت In-Memory OLTP
2) معماری و اصول In-Memory OLTP
3) مفاهیم و اصطلاحات In-Memory OLTP
4) سخت افزارو نرم افزارهای مورد نیاز برای جداول بهینه شده و موارد استفاده از In-Memory OLTP
5) انتقال برنامه ها و جامعیت با In-Memory OLTP 
6) استفاده ازMemory Optimization Advisor برای انتقال داده ها از جداول روی دیسک ها و تحلیل نتایج
7) استفاده از In-Memory OLTP
8) اجرای کوئری ها برای نمایش عملکرد با استفاده از جداول بهینه شده

اموزش تصویری SQL Server

نقد و بررسی کاربران

تخفیف ویژه

بانک نرم افزار

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

تعیین خواهد شد ارسال
0 ریال مجموع

پرداخت مشاهده

محصولات جدید

محصولات پرفروش

خبرنامه

برچسب‌ها

نرم افزار کمک آموزشی زبان نصب نرم افزار میشا و کوشا ششم دب سیدی میشا و کوشا شماره تماس میشا و کوشا میشا و کوشا پایه هفتم لوح ورزش میشا و کوشا کلاس دوم صفر تا صد آموزش انیمیشن سازی در دانلود بازی میشا و کوشا برای اند نرم افزار JB Dictionary Collecti دانلود برنامه ی میشا و کوشا ششم میشا و کوشا کلاس سوم دبستان نرم افزار میشا و کوشا ششم دبستان دانلود نرم افزار میشا و کوشا اول خرید میشا و کوشا سوم دبستان آموزش مقدماتی و متوسط (AutoCAD 2 خرید اینترنتی میشا و کوشا ششم دب ميشا و كوشا سوم دبستان میشا و کوشا سوم دبستان جدید میشا و کوشا سایت Unity 3D دانلود نرم افزار کمک آموزشی میشا فعال سازی میشا و کوشا زبان انگلیسی شغلی(پزشکی-پرستاری) میشا و کوشا ششم دبستان دانلود دانلود میشا و کوشا هفتم لوح دانش وب سایت میشا و کوشا دانلود فیلم میشا و کوشا دانلود میشا و کوشا 5 آموزش تصویری زبان ترکی استانبولی خرید اینترنتی میشا و کوشا دوم دب ورزش ذهن(موسسه نصرت) میشا و کوشا رایگان مکالمه ترکی آذری خرید پستی میشا و کوشا میشا و کوشا ششم دبستان مشکل نصب میشا و کوشا میشا و کوشا ششم دبستان جدید میشا و کوشا ششم دبستان رایگان راهنمای نصب میشا و کوشا مجموعه آموزشی اسکیس و راندو زبان ترکی آذری میشا و کوشا جدید بازی میشا و کوشا سوم دبستان میشا و کوشا اول دبستان دانلود را میشا و کوشا کلاس دوم دبستان دانلود رایگان میشا و کوشا ششم دب میشا کوشا چهارم دبستان دانلود رایگان میشا و کوشا دوم دب کتاب آموزش زبان انگلیسی در 30 رو کمک درسی هفتم کمک درسی میشا و کوشا کلاس چهارم قیمت میشا و کوشا چهارم دبستان قیمت میشا و کوشا هفتم میشا و کوشا پنجم دانلود میشا و کوشا چهارم دبستان دانلود برنامه ی میشا و کوشا هفتم میشا و کوشا دانلود رایگان هفتم نرم افزار کمک درسی اول دبستان میشا و کوشا دانلود رایگان هشتم دانلود نرم افزار کمک درسی پایه ن میشا و کوشا اندروید یشدثسائشدی3 ترکی آذری میشا و کوشا پیش دبستانی دانلود میشا و کوشا هشتم میشا و کوشا کلاس نهم میشا و کوشا کارتون 2018 میشا و کوشا برنامه کودک دانلود میشا و کوشا سوم دبستان بر مجموعه میشا و کوشا دانلود برنامه ی میشا و کوشا پنجم ترکی دانلود میشا و کوشا برای اندروید دانلود دانی لیگ میشا و کوشا نرم افزار آموزش زبان پرآموزي طلا میشا و کوشا چهارم دبستان دانلود برنامه ی میشا و کوشا آموزش زبان میشا و کوشا نرم افزار آموزش زبان انگلیسی Eng میشا و کوشا بازی میشا و کوشا هفتم دبستان دانلود برنامه ی میشا و کوشا چهار دانلود میشا و کوشا سوم میشا و کوشا سال هفتم میشا و کوشا اول دبستان لوح هنر دانلود نرم افزار میشا و کوشا هشت میشا و کوشا ششم دانلود خرید میشا و کوشا اول دبستان آموزش زبان انگلیسی میشا و کوشا صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ میشا و کوشا کلاس پنجم کمک درسی دهم رتوش نرم افزار میشا و کوشا سوم دبستان ویدیو میشا کوشا آموزش شبکه NETWORKS بانک نرم افزار نرم افزار کمک آموزشی اول دبستان کد فعال سازی میشا و کوشا میشا و کوشا سوم دبستان دانلود میشا و کوشا ریاضی میشا و کوشا ششم ابتدایی میشا و کوشا هفتم دبیرستان میشا و کوشا چهارم دبستان رایگان میشا و کوشا هفتم اجرا نشدن میشا و کوشا نرم افزار آموزش زبان رزتا استون نرم افزار میشا و کوشا هشتم میشا و کوشا فارسی میشا و کوشا دوبله فارسی دانلود رایگان میشا و کوشا اول اب دانلود میشا و کوشا چهارم اموزش نصب میشا و کوشا میشا و کوشا دانلود رایگان کتاب آموزش زبان نصرت نرم افزار میشا و کوشا اول دبستان گردو دانشمند 3 باز كردن قفل ميشا و كوشا تبلیغات میشا و کوشا وب سایت رسمی میشا و کوشا دانلود نرم افزار میشا و کوشا برا کارتون میشا و کوشا دوبله فارسی میشا و کوشا چهارم نرم افزار میشا و کوشا پنجم جهانزاده شکستن قفل میشا و کوشا آموزش زبان انگلیسی نصرت در 90 رو پکیج آموزش زبان ترکی آذری دانلود میشا و کوشا ششم دبستان بر میشا و کوشا هشتم لوح موسیقی میشا و کوشا کلاس سوم تصویر میشا و کوشا برنامه ی میشا و کوشا میشا و کوشا برنامه میشا و کوشا سوم دبستان میشا و کوشا ششم آمــوزش جامع فتــوشاپ موسسه نصرت میشا و کوشا ی پنجم لوح زرین نصب میشا و کوشا اپلیکیشن دانی لیگ میشا و کوشا دانلود نرم افزار میشا و کوشا کلا خرید میشا و کوشا قیمت میشا و کوشا پنجم دبستان برندگان تبلت میشا و کوشا میشا و کوشا دوم ابتدایی میشا و کوشا چهارم دبستان جدید دی وی دی میشا و کوشا مشکلات نصب میشا و کوشا دانلود نرم افزار میشا و کوشا ششم میشا و کوشا زبان انگلیسی بانک نرم افزار پیمان فیلم میشا و کوشا میشا و کوشا دانلود English Learning In 90 Days میشا و کوشا پنجم دبستان میشا و کوشا سوم ویدیو میشا و کوشا قرعه کشی میشا و کوشا نصرت میشا و کوشا ۶ فتوشاپ کتاب ترکی استانبولی در 30 ربه هم عکس کارتون میشا و کوشا دانلود نرم افزار کمک درسی هشتم ب خرید میشا و کوشا پنجم میشا و کوشا برای اندروید میشا و کوشا نهم photoshop آموزش زبان انگلیسی بدون توقف نسخ فروش میشا و کوشا میشا کوشا زبان میشا و کوشا کلاس هفتم کلیه دروس چهارم دبستان نرم افزار کمک درسی میشا و کوشا اپارات نرم افزار کمک درسی دهم تجربی دانلود رایگان میشا و کوشا چهارم کتاب فوق العاده زبان آلمانی در 3 آموزش زبان انگلیسیIelts Complete دانلود رایگان میشا و کوشا پنجم دانلود نرم افزار میشا و کوشا چها میشا و کوشا کلاس ششم عروسک میشا و کوشا دانلود نرم افزار میشا و کوشا پنج نرم افزار میشا و کوشا پنجم دبستا tell me more میشا و کوشا دانی لیگ نصب برنامه ی میشا و کوشا دانلود میشا و کوشا دوبله فارسی نرم افزار میشا و کوشا نهم نرم افزار میشا و کوشا چهارم دبست نرم افزار کمک درسی دهم کتاب خودآموز مکالمه ترکی استامبو کتاب 504 واژه ضروری زبان انگلیسی میشا و کوشا انگلیسی کتاب آموزش قدم به قدم انگلیسی(مک میشا و کوشا کلاس اول دانلود نرم افزار کمک درسی نهم را حجم میشا و کوشا میشا و کوشا طریقه نصب میشا و کوشا نرم افزار میشا و کوشا دوم دبستان روش شکستن قفل میشا و کوشا عکس های میشا و کوشا Nilofarabi English Way Language میشا و کوشا کلاس پنجم دبستان محصولات میشا و کوشا خرید میشا و کوشا ششم دبستان نرم افزار میشا و کوشا برای اندرو فروشگاه میشا و کوشا دانلود رایگان نرم افزار میشا و ک نرم افزار کمک درسی کلاس چهارم میشا و کوشا اول ابتدایی صفر تا صد آموزش موشن گرافیک با س آموزش زبان نصرت میشا کوشا ششم دبستان میشا کوشا تهران میشا و کوشا عکس قیمت میشا و کوشا میشا و کوشا پنجم دبستان دانلود میشا و کوشا دوم دبستان دانلود دانلود میشا و کوشا پنجم دبستان ب میشا و کوشا ویندوز 10 دانلود نرم افزار میشا و کوشا سوم آموزش ترکی آذری میشا و کوشا دوم دبستان میشا و کوشا پایه پنجم میشا و کوشا ششم دانلود رایگان میشا کوشا ۶ vray قیمت میشا و کوشا ششم صفر تا صد دانلود رایگان میشا و کوشا سوم دب خرید اینترنتی میشا و کوشا نرم افزار میشا و کوشا دوم ابتدای میشا و کوشا زبان خرید میشا و کوشا هفتم میشا و کوشا پایه ششم دانلود رایگان نرم افزار آموزشی م میشا و کوشا پایه هشتم برنامه ی درسی میشا و کوشا کانال تلگرام میشا و کوشا

تولید کننده‌ها

آمار بازدیدکنندگان

افراد آنلاین : 5
بازدید امروز : 547
بازدید کل : 24887
IP شما : 54.196.190.32

گروه طراحی آرمین

برترین خودآموز زبان انگلیسی sweet-english با 20 درصد تخفیف ویژه در بانک نرم افزار پیمان برای کسب اطلاعات و سفارش این محصول میتوانید با شماره تلفنهای 09127386918 و 02165569097 تماس حاصل فرمایید