قیمت کاهش یافت !

آموزش پیشرفته Revit

10%

شماره مجوز : 8-02147-048922

آموزش پیشرفته Revit

جدید

133,200 ریال

148,000 ریال

این محصول را در تلگرام به اشتراک بگذارید! این محصول را در تلگرام به اشتراک بگذارید!

محصولات دیگر در همان شاخه:

مشخصات

قابل اجرا در دی وی دی خانگیخیر
قابل اجرا در کامپیوتربله
تعداد dvd91
آموزش به صورت مالتی مدیابله
سطح آموزشپیشرفته

توضیحات

فصل اول : ایجاد دیوار فاز دو
معرفی عملکرد لایه ها  (دانلود - 19.48 مگابایت)
-تعریف لایه سازه ای  
-تعریف لایه ملات  
-تعریف لایه عایق 
-تعریف لایه سطح نهایی 
-تعریف لایه membranes layer 
نحوه لایه بندی و تعیین عملکرد آنها  
تعیین متریال برای لایه های دیوار 
-ایجاد هاشور در نما  
-ایجاد هاشور در برش  
ترسیم دیوار لایه بندی شده (دانلود - 16.59 مگابایت)
ترسیم دیوارهای متقاطع 
 -همخوانی لایه های دیوراهای مجاور 
ویرایش دیوار (دانلود - 19.93 مگابایت)
-
Edit Profile  
-Wall Sweep 
-Wall Revel 
محل ترسیم کف در تقاطع با دیوار (دانلود - 21.94 مگابایت)
-ترسیم کف در نقشه های فاز یک  
-ترسیم کف در نقشه های فاز دو 

 فصل دوم : کف، بام و سقف کاذب  
لایه بندی کفها ، سقف کاب  ، بامها  
-لایه بندی سازه ای  
-لایه بندی ملات  
-لایه بندی عایق 
-لایه بندی سطح نهایی 
-لایه بندی membranes layer 
کف سازی سازه ای ، کف سازی معماری  
-ایجاد کف سازه ای  
-ایجاد کف معماری  
ایجاد کف شیبدار  
-تعیین شیب در کف  
ایجاد بام و سقف کاذب شیب دار  
-ایجاد شیب با استفاده از Slop Arrow

فصل سوم : ترسیم دیوار Curtain wall 
معرفی Curtain wall ها  
-تعریف Curtain Wall 
-تعریف Store front 
-تعریف Exterior Glazing 
بخشهای تشکیل دهنده Curtain wall 
-شناخت پنل  
-شناخت Mullion 
-شناخت Grid 
تنظیمات Grid ها در حالت Store Front 
-تعیین فاصله افقی  
-تعیین فاصله عمودی  
-الگوهای چیدمان  
تنظیمات Mullion ها در حالت Store Front 
-ایجاد Mullion های افقی  
-ایجاد Mullion های عمودی  
-تعیین سطح مقطع Mullion ها 
تنظیمات Panel ها در حالت Store Front 
-تعیین متریال پنلها  
-تعین نوع پنلها  
-تغییر پنلها  
قرار دادن درب و پنجره در حالت بخش اول  Store Front  قرار دادن درب و پنجره در حالت بخش دوم Store Front 
ایجاد Grid, Mullion بر روی Curtain wall 
-نقشه بندی Curtain wall  
-قاب بندی Curtain wall 
قرار دادن درب و پنجره بر روی Curtain Wall 
-نحوه اضافه کردن درب به Curtain wall 
-نحوه اضافه کردن پنجره به Curtain wall 
کار با Exterior Glazing و تفاوت آن با Store Front و Curtain Wall 
-معرفی Exterior Glazing 
-مقایسه Exterior Glazing با Store front  و Curtain wall

فصل چهارم : Component  
قرار دادن مبلمان در نقشه Place Component

فصل پنجم : کار با پله  
ویرایش پله متریال ، گرافیک ، سازه  
-تعیین بخشهای مختلف پله  
-تعیین نحوه نمایش پله  
-تعریف بخش سازه ای پله  
ویرایش پله ویرایش کف پله ها  
-تعیین قطر کف پله  
-تعیین متریال کف پله  
-مشخص کردن میزان پیش آمدگی پله ( دماغه )  
-تعیین سطح مقطع دماغه  
ویرایش پله کار با پیشانی پله  
- تعیین قطر پیشانی پله   
-تعیین متریال پیشنانی پله  
-نحوه اجرای پیشانی پله

فصل ششم : Structure 
معرف Tab Structure 
-معرفی سازه  
-معرفی فونداسیون  
آکس بندی و Grid 
-نحوه آکس بندی یک پروژه  
ستون گذاری  
-ستون گذاری بر مبنای آکس بندی  
-تعیین سطح مقطع ستون  
-تعیین نوع سازه ستون  
تیر ریزی ( تیر اصلی )  
-تیر ریزی بر مبنای ستون گذاری  
-تعیین سطح مقطع تیر ریزی   
-تعیین نوع سازه تیر ریزی   
تیر ریزی ( تیر فرعی )  
-تیر ریزی فرعی بر مبنای تر ریزی اصلی  
-تعیین سطح مقطع تیر ریزی   
-تعیین نوع سازه تیر ریزی   
خرپا  
-ایجاد یک خرپا  
-تعیین شکل خرپا  
-ویرایش بخشهای مختلف خر پا  
بادبند  
-ایجاد یک بادبند  
-تعیین شکل بادبند  
-ویرایش باد بند  
فنداسیون و Template view 
فونداسیون ها  
- معرفی انواع فونداسیون  
-پی منفرد  
-پی نواری  
-پی گسترده 

فصل هفتم : کار  با Family و Component 
معرفی مفهوم Family , Component و انواع آنها  
-آشنایی با Family 
-آشنایی با Component 
-مقایسه Family و Component 
Component - Model place 
-ایجاد سطح مقطع دلخواه در پروژه  
Extrusion 
Blend 
Revolve 
Sweep 
Sweep blend 
ایجاد   void  با Extrusion , Blend , Revolve 
 ایجاد void (Sweep) 
ساخت Family  بخش اول  
-ایجاد بلوک  
-ذخیره سازی بلوک  
-باز خوانی بلوک  
ساخت Family  بخش دوم  
-ویرایش بلوک 

فصل هشتم : Mass Modeling 
آشنایی با Mass Modeling 
معرفی فضای Mass و نکات کاربردی  
ویرایش اجزاء یک حجم و Extrusion در Mass Modeling 
-ایجاد حجم در محیط Mass modeling با استفاده از Extrusion
 -مفهوم نقطه در حچم  
-مفهوم خط حجم  
-مفهوم صفحه در حجم  
کار با Blend در Mass 
-ایجاد حجم در محیط Mass modeling با استفاده از blend 
کار با Revolve در Mass 
-ایجاد حجم در محیط Mass modeling با استفاده از Revolve 
کار با Sweep و Sweep blend در Mass  
-ایجاد حجم در محیط Mass modeling با استفاده از Sweep blend 
ایجاد حجم از یک Mass  
-وارد کردن Mass در صفحه 
-ایجاد طبقات  
-ایجاد بام  
-ایجاد دیوار  
-ایجاد دیوار شیشه ای 

فصل نهم : سایت و توپو گرافی 
 معرفی سایت و ایجاد توپوگرافی 
-تعیین ارتفاع نقاط مبنا روی نقشه  
ایجاد بتا و Component بر روی توپوگرافی  
-ایجاد سطح صاف بر روی توپوگرافی 
 -قرار دادن آبجکت منطبق با سطح توپوگرافی 
ویرایش توپوگرافی بخش اول  
-تعیین تراز توپو گرافی  
-تعیین محدوده کار بر روی توپوگرافی  
ویرایش توپوگرافی بخش دوم 
-تفاوت برش و سطح ثانویه در توپوگرافی  
ویرایش توپوگرافی بخش سوم  
-تلفیق سطوح توپوگرافی 
کار با Graded Region 
-ایجاد یک کپی از سطح توپوگرافی بر مبنای محیط  
-ایجاد یک کپی از حجم توپوگرافی 

فصل دهم :نامگذاری فضاها و تعیین حدود  
تعریف Room و عملکرد آن  
-مفهوم واژه Room 
-نام گذاری فضا ها  
-تعیین مساحت هر فضا  
-Legend گذاری نقشه  
تعریف Area و عملرکد آن  
-مفهوم واژه Area 
-نام گذاری فضا ها  
-تعیین مساحت هر فضا  
-Legend گذاری نقشه 

فصل یازدهم : Annotate 
اندازه گذاری و کد گذاری نقشه  
-انواع روشهای اندازه گذاری  
-تعیین زاویه  
-تعیین طول  
-تعیین مختصات جغرافیایی  
-تعیین کد ارتفاعی  
-نگارش میزان شیب  
ویرایشگرها و جزئیات نقشه  
-استفاده از خط جزئیات  
-ایجاد هاشور مثبت  
-ایجاد هاشور منفی  
ایجاد Detaille و ویرایش آن  
-ایجاد دیتیلینگ  
-ویرایش جزئیات ایجاد شده  
  Tag بندی و تعیین مشخصات جزئیات نقشه  
-تیپ بندی در و پنجره  
-تگ زدن جزئیات 

فصل دوازدهم : شیت بندی  
شیت بندی  
-ایجاد سایزهای مختلف ورق کاغذ  
-نحوه ایجاد تایتل دلخواه  
-قرار دادن نقشه ها در شیت
 
فصل سیزدهم : متره و بر آورد  
متره و برآورد  
-تعریف متره و برآورد در Revit 
-معرفی انواع روشهای متره و بر آورد  
-ویرایش متره و بر آورد محاسبه شده 

فصل چهاردهم : رندرینگ  
 بخش اول  
-ایجاد متریال  
-ویرایش متریال  
بخش دوم  
-قرار دادن دوربین در فضا  
-تنظیم ارتفاع دید ناظر  
-تنظیم زاویه دید ناظر  
بخش سوم  
-تنظیم نور و سایه  
-تنظیم جهت تابش خورشید  
-تنظیم زاویه تابش خورشید  
-تنظیم زمان تابش  
-تنظیم فصل و موقعیت جغرافیایی تابش  
بخش چهارم  
-معرفی پنجره رندرینگ  
-تعیین رزولوشن رندر  
-تعیین نوع رندر ( داخلی یا خارجی )  
-تعیین نحوه تابش ( نور پردازی طبیعی یا مصنوعی ) 
-آسمان و پس زمینه  
-ذخیره سازی عکس در محیط Revit 
-ذخیره سازی عکس خارج از محدوده  
  

نقد و بررسی کاربران

تخفیف ویژه

بانک نرم افزار

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

تعیین خواهد شد ارسال
0 ریال مجموع

پرداخت مشاهده

محصولات جدید

محصولات پرفروش

خبرنامه

برچسب‌ها

نرم افزار کمک آموزشی زبان نصب نرم افزار میشا و کوشا ششم دب سیدی میشا و کوشا شماره تماس میشا و کوشا میشا و کوشا پایه هفتم لوح ورزش میشا و کوشا کلاس دوم صفر تا صد آموزش انیمیشن سازی در دانلود بازی میشا و کوشا برای اند نرم افزار JB Dictionary Collecti دانلود برنامه ی میشا و کوشا ششم میشا و کوشا کلاس سوم دبستان نرم افزار میشا و کوشا ششم دبستان دانلود نرم افزار میشا و کوشا اول خرید میشا و کوشا سوم دبستان آموزش مقدماتی و متوسط (AutoCAD 2 خرید اینترنتی میشا و کوشا ششم دب ميشا و كوشا سوم دبستان میشا و کوشا سوم دبستان جدید میشا و کوشا سایت Unity 3D دانلود نرم افزار کمک آموزشی میشا فعال سازی میشا و کوشا زبان انگلیسی شغلی(پزشکی-پرستاری) میشا و کوشا ششم دبستان دانلود دانلود میشا و کوشا هفتم لوح دانش وب سایت میشا و کوشا دانلود فیلم میشا و کوشا دانلود میشا و کوشا 5 آموزش تصویری زبان ترکی استانبولی خرید اینترنتی میشا و کوشا دوم دب ورزش ذهن(موسسه نصرت) میشا و کوشا رایگان مکالمه ترکی آذری خرید پستی میشا و کوشا میشا و کوشا ششم دبستان مشکل نصب میشا و کوشا میشا و کوشا ششم دبستان جدید میشا و کوشا ششم دبستان رایگان راهنمای نصب میشا و کوشا مجموعه آموزشی اسکیس و راندو زبان ترکی آذری میشا و کوشا جدید بازی میشا و کوشا سوم دبستان میشا و کوشا اول دبستان دانلود را میشا و کوشا کلاس دوم دبستان دانلود رایگان میشا و کوشا ششم دب میشا کوشا چهارم دبستان دانلود رایگان میشا و کوشا دوم دب کتاب آموزش زبان انگلیسی در 30 رو کمک درسی هفتم کمک درسی میشا و کوشا کلاس چهارم قیمت میشا و کوشا چهارم دبستان قیمت میشا و کوشا هفتم میشا و کوشا پنجم دانلود میشا و کوشا چهارم دبستان دانلود برنامه ی میشا و کوشا هفتم میشا و کوشا دانلود رایگان هفتم نرم افزار کمک درسی اول دبستان میشا و کوشا دانلود رایگان هشتم دانلود نرم افزار کمک درسی پایه ن میشا و کوشا اندروید یشدثسائشدی3 ترکی آذری میشا و کوشا پیش دبستانی دانلود میشا و کوشا هشتم میشا و کوشا کلاس نهم میشا و کوشا کارتون 2018 میشا و کوشا برنامه کودک دانلود میشا و کوشا سوم دبستان بر مجموعه میشا و کوشا دانلود برنامه ی میشا و کوشا پنجم ترکی دانلود میشا و کوشا برای اندروید دانلود دانی لیگ میشا و کوشا نرم افزار آموزش زبان پرآموزي طلا میشا و کوشا چهارم دبستان دانلود برنامه ی میشا و کوشا آموزش زبان میشا و کوشا نرم افزار آموزش زبان انگلیسی Eng میشا و کوشا بازی میشا و کوشا هفتم دبستان دانلود برنامه ی میشا و کوشا چهار دانلود میشا و کوشا سوم میشا و کوشا سال هفتم میشا و کوشا اول دبستان لوح هنر دانلود نرم افزار میشا و کوشا هشت میشا و کوشا ششم دانلود خرید میشا و کوشا اول دبستان آموزش زبان انگلیسی میشا و کوشا صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ میشا و کوشا کلاس پنجم کمک درسی دهم رتوش نرم افزار میشا و کوشا سوم دبستان ویدیو میشا کوشا آموزش شبکه NETWORKS بانک نرم افزار نرم افزار کمک آموزشی اول دبستان کد فعال سازی میشا و کوشا میشا و کوشا سوم دبستان دانلود میشا و کوشا ریاضی میشا و کوشا ششم ابتدایی میشا و کوشا هفتم دبیرستان میشا و کوشا چهارم دبستان رایگان میشا و کوشا هفتم اجرا نشدن میشا و کوشا نرم افزار آموزش زبان رزتا استون نرم افزار میشا و کوشا هشتم میشا و کوشا فارسی میشا و کوشا دوبله فارسی دانلود رایگان میشا و کوشا اول اب دانلود میشا و کوشا چهارم اموزش نصب میشا و کوشا میشا و کوشا دانلود رایگان کتاب آموزش زبان نصرت نرم افزار میشا و کوشا اول دبستان گردو دانشمند 3 باز كردن قفل ميشا و كوشا تبلیغات میشا و کوشا وب سایت رسمی میشا و کوشا دانلود نرم افزار میشا و کوشا برا کارتون میشا و کوشا دوبله فارسی میشا و کوشا چهارم نرم افزار میشا و کوشا پنجم جهانزاده شکستن قفل میشا و کوشا آموزش زبان انگلیسی نصرت در 90 رو پکیج آموزش زبان ترکی آذری دانلود میشا و کوشا ششم دبستان بر میشا و کوشا هشتم لوح موسیقی میشا و کوشا کلاس سوم تصویر میشا و کوشا برنامه ی میشا و کوشا میشا و کوشا برنامه میشا و کوشا سوم دبستان میشا و کوشا ششم آمــوزش جامع فتــوشاپ موسسه نصرت میشا و کوشا ی پنجم لوح زرین نصب میشا و کوشا اپلیکیشن دانی لیگ میشا و کوشا دانلود نرم افزار میشا و کوشا کلا خرید میشا و کوشا قیمت میشا و کوشا پنجم دبستان برندگان تبلت میشا و کوشا میشا و کوشا دوم ابتدایی میشا و کوشا چهارم دبستان جدید دی وی دی میشا و کوشا مشکلات نصب میشا و کوشا دانلود نرم افزار میشا و کوشا ششم میشا و کوشا زبان انگلیسی بانک نرم افزار پیمان فیلم میشا و کوشا میشا و کوشا دانلود English Learning In 90 Days میشا و کوشا پنجم دبستان میشا و کوشا سوم ویدیو میشا و کوشا قرعه کشی میشا و کوشا نصرت میشا و کوشا ۶ فتوشاپ کتاب ترکی استانبولی در 30 ربه هم عکس کارتون میشا و کوشا دانلود نرم افزار کمک درسی هشتم ب خرید میشا و کوشا پنجم میشا و کوشا برای اندروید میشا و کوشا نهم photoshop آموزش زبان انگلیسی بدون توقف نسخ فروش میشا و کوشا میشا کوشا زبان میشا و کوشا کلاس هفتم کلیه دروس چهارم دبستان نرم افزار کمک درسی میشا و کوشا اپارات نرم افزار کمک درسی دهم تجربی دانلود رایگان میشا و کوشا چهارم کتاب فوق العاده زبان آلمانی در 3 آموزش زبان انگلیسیIelts Complete دانلود رایگان میشا و کوشا پنجم دانلود نرم افزار میشا و کوشا چها میشا و کوشا کلاس ششم عروسک میشا و کوشا دانلود نرم افزار میشا و کوشا پنج نرم افزار میشا و کوشا پنجم دبستا tell me more میشا و کوشا دانی لیگ نصب برنامه ی میشا و کوشا دانلود میشا و کوشا دوبله فارسی نرم افزار میشا و کوشا نهم نرم افزار میشا و کوشا چهارم دبست نرم افزار کمک درسی دهم کتاب خودآموز مکالمه ترکی استامبو کتاب 504 واژه ضروری زبان انگلیسی میشا و کوشا انگلیسی کتاب آموزش قدم به قدم انگلیسی(مک میشا و کوشا کلاس اول دانلود نرم افزار کمک درسی نهم را حجم میشا و کوشا میشا و کوشا طریقه نصب میشا و کوشا نرم افزار میشا و کوشا دوم دبستان روش شکستن قفل میشا و کوشا عکس های میشا و کوشا Nilofarabi English Way Language میشا و کوشا کلاس پنجم دبستان محصولات میشا و کوشا خرید میشا و کوشا ششم دبستان نرم افزار میشا و کوشا برای اندرو فروشگاه میشا و کوشا دانلود رایگان نرم افزار میشا و ک نرم افزار کمک درسی کلاس چهارم میشا و کوشا اول ابتدایی صفر تا صد آموزش موشن گرافیک با س آموزش زبان نصرت میشا کوشا ششم دبستان میشا کوشا تهران میشا و کوشا عکس قیمت میشا و کوشا میشا و کوشا پنجم دبستان دانلود میشا و کوشا دوم دبستان دانلود دانلود میشا و کوشا پنجم دبستان ب میشا و کوشا ویندوز 10 دانلود نرم افزار میشا و کوشا سوم آموزش ترکی آذری میشا و کوشا دوم دبستان میشا و کوشا پایه پنجم میشا و کوشا ششم دانلود رایگان میشا کوشا ۶ vray قیمت میشا و کوشا ششم صفر تا صد دانلود رایگان میشا و کوشا سوم دب خرید اینترنتی میشا و کوشا نرم افزار میشا و کوشا دوم ابتدای میشا و کوشا زبان خرید میشا و کوشا هفتم میشا و کوشا پایه ششم دانلود رایگان نرم افزار آموزشی م میشا و کوشا پایه هشتم برنامه ی درسی میشا و کوشا کانال تلگرام میشا و کوشا

تولید کننده‌ها

آمار بازدیدکنندگان

افراد آنلاین : 8
بازدید امروز : 647
بازدید کل : 24865
IP شما : 54.159.44.54

گروه طراحی آرمین

برترین خودآموز زبان انگلیسی sweet-english با 20 درصد تخفیف ویژه در بانک نرم افزار پیمان برای کسب اطلاعات و سفارش این محصول میتوانید با شماره تلفنهای 09127386918 و 02165569097 تماس حاصل فرمایید