قیمت کاهش یافت !

آموزش جامع Microsoft Excel 2016

10%

شماره مجوز : 8-02147-052168

آموزش جامع Microsoft Excel 2016

جدید

142,200 ریال

158,000 ریال

این محصول را در تلگرام به اشتراک بگذارید! این محصول را در تلگرام به اشتراک بگذارید!

محصولات دیگر در همان شاخه:

مشخصات

قابل اجرا در دی وی دی خانگیخیر
قابل اجرا در کامپیوتربله
تعداد dvd91
آموزش به صورت مالتی مدیابله
سطح آموزشاز مقدماتی تا پیشرفته

توضیحات

جهت مشاهده بخش هایی از این آموزش بر روی دکمه دانلود در کنار درسهای تعیین شده ، کلیک کنید

(پسورد فایل های دانلود :  www.npshop.net )

 

 

 فصل اول : شروع به کار با اکسل 
معرفی محصول 
معرفی اکسل (دانلود - 13.16 مگابایت)
آشنایی با اکسل 2016
آشنایی با محیط اکسل (دانلود - 14.31 مگابایت)
آشنایی با بخشهای مختلف محیط کاری
آشنایی با Quick access
معرفی تبها (دانلود - 16.66 مگابایت)
معرفی تب Home
معرفی تب Insert
معرفی تب Page layout
معرفی تب Formulas
معرفی تب Data
معرفی تب Review
معرفی تب View
ایجاد محیط کاری دلخواه (دانلود - 17.34 مگابایت)
مدیریت کنترل تبها و ریبونها 
آشنایی با Excel Option
ساخت یک تب جدید 
آشنایی با tool tabs
روشها و کلیدهای میانبر در اکسل 
آشنایی با کلیدهای میانبر دستورات 
دسترسی به تبها و ریبونها از طریق کیبرد
ذخیره کردن یک فایل اکسل 
آشنایی با ذخیره کردن فایل اکسل 
ذخیره فایل بر روی حافظه اصلی 
ذخیره فایل بر روی OneDrive
 
 فصل دوم : وارد کردن اطلاعات 
جابجایی بین سلولها 
سلول چیست
دسترسی به سلولها با کیبرد 
آشنایی با Name box
انتخاب سلولها 
انتخاب سلول با ماوس 
انتخاب سلولها از Name box
انتخاب سلولها از طریق کیبرد
انتخاب سطر و ستون 
انتخاب سلولها بطور نامنظم 
وارد کردن اطلاعات 
وارد کردن اطلاعات در یک سلول 
کنترل طول سلول 
ویرایش کردن متن 
آشنایی با فرمول بار 
آشنایی با Auto fill 
تفاوت اعداد و حروف
تفاوت داده های عددی و حرفی 
وارد کردن داده های عددی 
بررسی داده های تاریخ و زمان 
آشنایی با Auto Fill 
آشنایی با دستور Auto fill
پرکردن چند سلول با Auto fill
داده های عددی و Auto fill
ترتیب توالی در کار با Auto fill
آشنایی با Fill formatting
دستور Fill without Formatting
استفاده از دستور Fill
آشنایی با Fill Series
آشنایی با Linier
آشنایی با Growth
آشنایی با Date
ساخت لیست برای Auto Fill
آشنایی با Custom List
استفاده از لیستهای آماده 
ایجاد کردن لیست دلخواه 
ویرایش کردن لیست 
اضافه کردن کامنت 
وارد کردن یادداشت 
دستری به یادداشتها 
حذف یک یادداشت 
تعیین محل قرار گیری یادداشت 
 
فصل سوم : قاب بندی سلولها 
 کار با فونت 
کنترل ظاهر فونت 
تغییر سایز و رنگ فونت 
آشنایی با Format Cell
قرار گیری متن در سلول
چیدمان متن در سلول 
آشنایی با Alignment
قرار دادن متن بصورت عمودی 
کنترل عمودی متن 
آشنایی با دستور Text wrap
آشنایی با Merge cell
کنترل سطرها و ستونها 
تغییر اندازه سلولها 
انتخاب تمام سطرها و ستونهای Work sheet
وارد کردن سطر و ستون 
آشنایی با دستور Heide و Un hide
کار باBorder  
آشنایی با Grid line
اعمال Border
کنترل رنگ Border
کنترل ضخامت Border
آشنایی با Draw border
کنترل Border از پنجره Format Cell
پس زمینه سلولها
اعمال رنگ به پس زمینه سلولها 
کنترل رنگ پس زمینه از پنجره Format Cell
اعمال بافت 
استفاده از طیف رنگی 
انتقال و نسخه برداری
آشنایی با دستور Cut , copy , past
آشنایی با کلیپ برد 
آشنایی با Past Formatting
آشنایی با Format painter
آشنایی با Cell Style
آشنایی با مفهوم استایل 
ساخت یک Cell Style
ویرایش استایل 
 
فصل چهارم : کار با فرمول و توابع 
آشنایی با فرمول نویسی
تعریف فرمول نویسی 
جمع داده های عددی 
نحوه نوشتن فرمول 
آشنایی با توابع 
تعریف توابع 
نحوه دسترسی به توابع 
آشنایی با تابع Sum
معرفی تب Formulas
کپی کردن فرمولها 
تکثیر فرمولها 
تکثیر توابع 
بررسی Auto fill در کپی کردن فرمول و توابع 
خصوصیات عددی 
معرفی خصوصیات عددی 
آشنایی با داده های مالی 
آشنایی با داده تاریخ و زمان 
استفاده از واحد ریال 
عمل گرها در فرمول نویسی
آشنایی با عملگرها 
ترتیب اولویت عمگرها 
نحوه نوشتن فرمول با استفاده از عمگرها  
آدرس دهی مطلق و نسبی
آشنایی با آدرسی دهی 
تعریف آدرس دهی مطلق 
تعریف آدرس دهی نسبی 
مقایسه آدرس دهی مطلق و نسبی 
تابع جمع و میانگین 
کار با تابع Sum
کار با تابع Average
توابع کاربردی در اکسل
استفاده از توابع کاربردی 
کار با تابع Max
کار با تابع Min
کار با تابع Count

 

فصل پنجم : مرتب سازی اطلاعات 
مرتب سازی اطلاعات
آشنایی با ریبون Editing
آشنایی با دستور Sort
مرتب سازی اطلاعات 
فیلتر گذااری بر روی اطلاعات 
آشنایی با Custom sort
غلط یابی  
آشنایی با دستور Spelling
برطرف کردن غلط املایی 
آشنایی با دستور Ignore
آشنایی با Add dictionary
جستجو و جایگیزینی 
آشنایی با دستور Find
آشنایی با دستور Replace 
جستجو بر اساس فرمت ظاهری
تغییر ظاهر سلوها با کمک Replace
آشنایی با دستور Freeze و Split
آشنایی با دستور Freeze 
کار با دستور Split
تقسیم بندی Work Sheet با دستور Split
 Conditional Formatting
آشنایی با Conditional formatting
کار با Highlight cells rules
کار با Top / bottom rules
کار با Data Bars
کار با Color Scale
تعریف ظاهر دلخواه برای شرط 
 Conditional Formatting
کار با Icon set
تعریف شرط جدید  

 

فصل ششم : کار با جدول 
ساخت یک جدول 
ایجاد کردن جدول 
بررسی اجزای یک جدول 
مزایای استفاده از جدول 
کنترل و مدیریت یک جدول 
کنترل ظاهر جدول 
تعریف Header row و Footer row
کار با Table Style
آشنایی با استایل
ساخت استایل جدید 
مزایای استفاده از استایل 
ویرایش استایل 

 

فصل هفتم : کار با ورک شیت
ایجاد کردن ورک شیت 
ساخت ورک شیت جدید 
کنترل تنظیمات پیش فرض در ساخت ورک شیت 
تغییر نام و رنگ ورک شیتها 
تغییر نام ورک شیت 
تعیین رنگ برای ورک شیتها 
نسخه برداری و جابجایی 
کپی کردن اطلاعات بین ورک شیتها 
کپی کردن یک ورک شیت 
جابجایی ورک شیتها 
تنظیم ترتیب قرار گیری ورک شیتها 
 
فصل هشتم :  اشکال گرافیکی 
وارد کردن تصویر 
وارد کردن تصویر 
کار با اسکرین کلیپینگ 
گرفتن عکس از صفحه مانیتور 
کنترل سایز تصویر
تغییر اندازه تصویر 
چرخش تصویر 
برش زدن تصویر 
تغییر ساز از تب فرمت 
آشنایی با Format Picture 
اشاره با سایز اصلی تصویر 
وارد کردن اشکال 
ترسیم شکل 
کنترل و مدیریت شکل 
تغییر ظاهر اشکال 
کار با اسمارت آرت 
وارد کردن اسمارت آرت 
آشنایی با انواع اسمارت آرت 
کنترل ظاهری اسمارت آرت 
کار با افکتها  
کار با افکتهای آماده 
آشنایی با Shadow
کار با Reflect
کار با Reflection
کار با Soft edges
اضافه کردن متن 
کار با افکتهای متن 
کار با افکتهای  3 d
کار با افکتهای تصویری 
کنترل وضوح تصویر 
کنترل رنگ تصویر 
ساخت تصاویر تک رنگ 
کار با افکتهای عکس 
مدیریت و کنترل اشکال گرافیکی
دسته بندی اشکال 
ترتیب اولویت اشکال 
چیدمان تصاویر 
آشنایی با Selection Pan

 

فصل نهم : کار با نمودار 
وارد کردن نمودار 
آشنایی با Quick analyses
وارد کردن نمودار 
بررسی یک نمودار 
وارد کدرن نمودار از تب insert
آشنایی با انواع نمودار
کنترل ظاهری نمودار 
تغییر نوع نمودار 
کنترل ظاهر نمودار 
تغییر رنگ 
اعمال افکت 
تعریف عنوان 
کنترل اجزاء نمودار 
آشنایی با جزاء نمودار 
کنترل راهنمای نمودار 
کنترل عنوان 
کنترل توضیحات نمودار 
کار با Sparklines
Sparklines چیست 
ایجادکردن Sparklines
کنترل ظاهری Sparklines
کنترل رنگ marker
استفاده از استایل 
کار با انواع Sparklines
 
فصل دهم : چاپ 
چاپ در اکسل 
بررسی ورک شیت در Print preview
تعیین تنظیمات پرینت 
آشنایی با Guideline view
تنظیم محدوده پرینت 
کار با Page Break
آشنایی با insert Page break
بررسی ورک شیت در Print preview
آشنایی با Page break preview
تنظیم محدوده پرینت در Page break preview
تنظیم سر صفحه و پا صفحه 
آشنایی با سر صفحه 
آشنایی با پا صفحه 
تعریف سر صفحه و پا صفحه 
تنظیمات سر صفحه و پا صفحه در پرینت 

 

 

نقد و بررسی کاربران

تخفیف ویژه

بانک نرم افزار

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

تعیین خواهد شد ارسال
0 ریال مجموع

پرداخت مشاهده

محصولات جدید

محصولات پرفروش

خبرنامه

برچسب‌ها

میشا و کوشا ۶ میشا و کوشا فارسی دانلود نرم افزار کمک درسی نهم را میشا و کوشا ویندوز 10 فیلم میشا و کوشا میشا و کوشا ششم دانلود رایگان فروش میشا و کوشا vray میشا و کوشا دوم ابتدایی نرم افزار کمک درسی دهم نرم افزار میشا و کوشا دوم دبستان میشا و کوشا دوبله فارسی شماره تماس میشا و کوشا برندگان تبلت میشا و کوشا نرم افزار کمک درسی اول دبستان 2018 صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ Nilofarabi English Way Language زبان ترکی آذری مکالمه ترکی آذری میشا و کوشا پنجم دبستان دانلود قیمت میشا و کوشا هفتم میشا و کوشا کلاس اول میشا و کوشا هفتم دبیرستان دانلود نرم افزار کمک درسی هشتم ب آموزش تصویری زبان ترکی استانبولی میشا و کوشا دانلود میشا و کوشا ششم دبستان رایگان خرید میشا و کوشا هفتم نرم افزار میشا و کوشا ششم دبستان دانلود برنامه ی میشا و کوشا چهار دانلود رایگان میشا و کوشا پنجم کتاب آموزش زبان نصرت حجم میشا و کوشا دانلود نرم افزار میشا و کوشا سوم نرم افزار میشا و کوشا پنجم دبستا میشا کوشا ششم دبستان قیمت میشا و کوشا چهارم دبستان ترکی آذری اموزش نصب میشا و کوشا نرم افزار میشا و کوشا سوم دبستان میشا و کوشا کلاس پنجم دبستان میشا و کوشا چهارم دبستان جدید میشا و کوشا سال هفتم مشکل نصب میشا و کوشا نرم افزار میشا و کوشا اول دبستان برنامه ی درسی میشا و کوشا میشا و کوشا ششم دبستان دانلود شکستن قفل میشا و کوشا میشا و کوشا پایه ششم میشا و کوشا پنجم سیدی میشا و کوشا دانلود رایگان میشا و کوشا دوم دب میشا و کوشا اپارات کانال تلگرام میشا و کوشا میشا و کوشا کلاس سوم دبستان میشا و کوشا رایگان دانلود میشا و کوشا هشتم بانک نرم افزار دانلود نرم افزار میشا و کوشا اول خرید اینترنتی میشا و کوشا نصب نرم افزار میشا و کوشا ششم دب میشا و کوشا اول دبستان دانلود را دانلود میشا و کوشا چهارم دبستان خرید میشا و کوشا اول دبستان نرم افزار JB Dictionary Collecti دانلود میشا و کوشا 5 دانلود رایگان نرم افزار میشا و ک میشا و کوشا کلاس هفتم میشا و کوشا زبان انگلیسی میشا و کوشا دوم دبستان دانلود دانلود رایگان نرم افزار آموزشی م زبان انگلیسی شغلی(پزشکی-پرستاری) صفر تا صد آموزش موشن گرافیک با س Unity 3D تبلیغات میشا و کوشا میشا و کوشا هشتم نرم افزار کمک آموزشی زبان تصویر میشا و کوشا قرعه کشی میشا و کوشا نرم افزار میشا و کوشا دوم ابتدای فعال سازی میشا و کوشا نصرت آموزش زبان نصرت کمک درسی دهم اجرا نشدن میشا و کوشا کد فعال سازی میشا و کوشا کارتون میشا و کوشا دوبله فارسی میشا و کوشا ششم دانلود میشا و کوشا برای اندروید میشا و کوشا عکس میشا و کوشا ششم دانلود میشا و کوشا سوم روش شکستن قفل میشا و کوشا میشا و کوشا هفتم دبستان میشا و کوشا چهارم دبستان رایگان نرم افزار کمک درسی دهم تجربی میشا و کوشا کلاس سوم قیمت میشا و کوشا ششم دانلود نرم افزار میشا و کوشا هشت نرم افزار میشا و کوشا نهم خرید پستی میشا و کوشا میشا و کوشا کلاس نهم میشا و کوشا بازی محصولات میشا و کوشا نرم افزار آموزش زبان رزتا استون کتاب آموزش قدم به قدم انگلیسی(مک بازی میشا و کوشا سوم دبستان نرم افزار آموزش زبان پرآموزي طلا میشا و کوشا پیش دبستانی دانلود نرم افزار میشا و کوشا پنج مجموعه میشا و کوشا پکیج آموزش زبان ترکی آذری دانلود برنامه ی میشا و کوشا ششم میشا کوشا تهران نصب میشا و کوشا دانلود رایگان میشا و کوشا چهارم tell me more کتاب 504 واژه ضروری زبان انگلیسی میشا و کوشا چهارم دبستان میشا کوشا چهارم دبستان میشا و کوشا دانلود رایگان هفتم میشا و کوشا ششم دبستان جدید ميشا و كوشا سوم دبستان آموزش مقدماتی و متوسط (AutoCAD 2 قیمت میشا و کوشا پنجم دبستان دانلود نرم افزار میشا و کوشا ششم میشا و کوشا پایه هشتم میشا و کوشا پایه پنجم لوح موسیقی میشا و کوشا سوم دبستان برنامه ی میشا و کوشا کلیه دروس چهارم دبستان میشا و کوشا کلاس ششم لوح ورزش کمک درسی میشا و کوشا انگلیسی نرم افزار میشا و کوشا هشتم گردو دانشمند 3 دانلود برنامه ی میشا و کوشا میشا و کوشا برنامه کودک کمک درسی هفتم صفر تا صد میشا و کوشا برنامه رتوش خرید اینترنتی میشا و کوشا ششم دب نرم افزار کمک درسی کلاس چهارم دانلود برنامه ی میشا و کوشا هفتم نرم افزار میشا و کوشا پنجم نصب برنامه ی میشا و کوشا مجموعه آموزشی اسکیس و راندو دانلود برنامه ی میشا و کوشا پنجم آموزش زبان میشا و کوشا دانلود نرم افزار کمک آموزشی میشا میشا و کوشا دانلود میشا و کوشا ششم دبستان بر عکس کارتون میشا و کوشا طریقه نصب میشا و کوشا photoshop دانلود میشا و کوشا برای اندروید ویدیو میشا و کوشا نرم افزار میشا و کوشا برای اندرو میشا و کوشا هفتم آموزش زبان انگلیسی نصرت در 90 رو میشا و کوشا کلاس پنجم ویدیو میشا کوشا راهنمای نصب میشا و کوشا میشا و کوشا سوم دبستان دانلود میشا و کوشا اول دبستان ترکی بانک نرم افزار پیمان میشا و کوشا نهم خرید میشا و کوشا پنجم میشا و کوشا دوم دبستان آموزش زبان انگلیسیIelts Complete فتوشاپ آموزش زبان انگلیسی میشا و کوشا دانلود نرم افزار میشا و کوشا کلا اپلیکیشن دانی لیگ میشا و کوشا لوح زرین باز كردن قفل ميشا و كوشا میشا و کوشا کارتون میشا و کوشا پنجم دبستان کتاب فوق العاده زبان آلمانی در 3 میشا و کوشا ششم دبستان میشا و کوشا سایت دانلود رایگان میشا و کوشا ششم دب نرم افزار میشا و کوشا چهارم دبست دانلود نرم افزار کمک درسی پایه ن دانلود میشا و کوشا دوبله فارسی دی وی دی میشا و کوشا لوح دانش خرید اینترنتی میشا و کوشا دوم دب لوح هنر میشا و کوشا دانی لیگ وب سایت میشا و کوشا دانلود رایگان میشا و کوشا سوم دب دانلود نرم افزار میشا و کوشا برا آموزش ترکی آذری میشا و کوشا اول ابتدایی دانلود بازی میشا و کوشا برای اند میشا و کوشا زبان صفر تا صد آموزش انیمیشن سازی در میشا و کوشا سوم میشا و کوشا سوم دبستان جدید ورزش ذهن(موسسه نصرت) دانلود میشا و کوشا پنجم دبستان ب میشا و کوشا دانلود رایگان خرید میشا و کوشا سوم دبستان دانلود فیلم میشا و کوشا دانلود رایگان میشا و کوشا اول اب دانلود نرم افزار میشا و کوشا چها آموزش زبان انگلیسی بدون توقف نسخ میشا و کوشا دانلود رایگان هشتم وب سایت رسمی میشا و کوشا نرم افزار کمک درسی قیمت میشا و کوشا English Learning In 90 Days میشا و کوشا جدید آموزش شبکه NETWORKS میشا کوشا ۶ مشکلات نصب میشا و کوشا موسسه نصرت میشا کوشا زبان میشا و کوشا کلاس دوم میشا و کوشا پایه هفتم میشا و کوشا ی پنجم میشا و کوشا کلاس چهارم کتاب آموزش زبان انگلیسی در 30 رو میشا و کوشا چهارم کتاب ترکی استانبولی در 30 ربه هم میشا و کوشا ششم ابتدایی میشا و کوشا اندروید دانلود میشا و کوشا چهارم آمــوزش جامع فتــوشاپ عروسک میشا و کوشا خرید میشا و کوشا خرید میشا و کوشا ششم دبستان دانلود میشا و کوشا سوم دبستان بر دانلود دانی لیگ میشا و کوشا یشدثسائشدی3 جهانزاده عکس های میشا و کوشا فروشگاه میشا و کوشا نرم افزار آموزش زبان انگلیسی Eng نرم افزار کمک آموزشی اول دبستان میشا و کوشا کلاس دوم دبستان دانلود میشا و کوشا هفتم کتاب خودآموز مکالمه ترکی استامبو میشا و کوشا ریاضی

تولید کننده‌ها

آمار بازدیدکنندگان

افراد آنلاین : 7
بازدید امروز : 715
بازدید کل : 25805
IP شما : 35.172.201.102

گروه طراحی آرمین

برترین خودآموز زبان انگلیسی sweet-english با 20 درصد تخفیف ویژه در بانک نرم افزار پیمان برای کسب اطلاعات و سفارش این محصول میتوانید با شماره تلفنهای 09127386918 و 02165569097 تماس حاصل فرمایید