قیمت کاهش یافت !

آموزش پیشرفته PHOTOSHOP CC - PART2

10%

شماره مجوز : 8-02147-047808

آموزش پیشرفته PHOTOSHOP CC - PART2

جدید

151,200 ریال

168,000 ریال

این محصول را در تلگرام به اشتراک بگذارید! این محصول را در تلگرام به اشتراک بگذارید!

محصولات دیگر در همان شاخه:

توضیحات

جهت مشاهده بخش هایی از این آموزش بر روی دکمه دانلود در کنار درسهای تعیین شده ، کلیک کنید

(پسورد فایل های دانلود :  www.npshop.net )
 
فصل اول : بردار در فتوشاپ  
درس اول : بردار در فتوشاپ
- تعریف بردار در فتوشاپ 
- مقایسه پیکسل و بردار  
- مزایای استفاده از لایه های برداری  
درس دوم : معرفی ابزارهای ترسیم
- معرفی ابزارهای ترسیم (دانلود - 10.5 مگابایت)
- بررسی روشهای ترسیم  
درس سوم : Path چیست ؟ 
- ترسیم با حالت Path 
- آشنایی با پنل Path 
درس چهارم : کار با ابزار ترسیم
- معرفی پنل Properties 
- خصوصیات چهار گوش,  دایره و چند ضلعی  
- خصوصیات ترسیم ستاره، خط وخطوط جهتدار 
- آشنایی با Custom Shape 
درس پنجم : Path Operation  
- معرفی دستورات Path Operation 
- دستورات Combine ، Subtractو Intersect 
- آشنایی با Exclude Overlapping
درس ششم : آشنایی با Fiil و Stroke 
- معرفی خصوصیات Fill  و Stroke (دانلود - 16.03 مگابایت)
- ایجاد خط چین
- اعمال طیف رنگ و بافت به Stroke 

 

فصل دوم :  ترسیم 
درس اول : کار با ابزار  path selection
- معرفی ابزار انتخاب path 
- مقایسه path selection با Move 
- جابجایی و تغییر اندازه Path  
- کنترل خصوصیات Path 
درس دوم : کار با ابزار Direct selection 
- معرفی ابزار Direct selection و قابلیتهای آن 
- حالات مختلف نقاط تشکیل دهنده Path 
- مقایسه Direct selection و Path section 
- کنترل نقاط و خطوط وجابجایی و کنترل اهرمها  
درس سوم :  کار با ابزار pen  
- بررسی حالتهای مختلف ابزار Pen 
- نحوه ایجاد یک لایه وکتور  
- ترسیم یک شکل ساده با ابزار Pen 
- نحوه ترسیم یک خط منحنی  
- آشنایی با اهرمها و مدیریت و کنترل آنها 
- فعال و غیر فعال کردن یک Path 
- ارتباط میان خط اهرم و نقطه  
درس چهارم : کار با ابزار Convert Point 
- بررسی شرایط متقارن دو اهرم  
- آشنایی با ابزار Convert Point 
- کنترل اهرمها بصورت مستقل 
- حذف و اضافه کردن اهرم  
- شروع به ترسیمهای پیچیده  
درس پنجم : انتخاب یک تصویر 
- ترسیم اشکال دلخواه  
- نحوه انتخاب یک شکل با ابزارهای ترسیم
- اضافه و حذف کردن نقطه  
درس ششم : آشنایی با پنل path  
- آشنایی با پنل path  
- معرفی Work path 
- دستور fill path with foreground color 
- کار با دستور Stroke path with brush  
- کار با دستور Load path as selection 
- دستور Make work path from selection 
درس هفتم : ذخیره کردن Path 
- Export یک مسیر به فایل .ai
- بررسی فایل ایجاد شده در Illustrator 

فصل سوم  : متن در فتوشاپ 
درس اول : انواع متن
 
- آشنایی با انواع متن  
- شروع به تایپ در فتوشاپ  
- ایجاد یک کادر متنی  
- مقایسه متن گرافیکی و پاراگراف  
درس دوم : Type Mask 
- آشنایی با لایه متن  
- نحوه تثبیت یک لایه متنی 
- کار با Vertical type tool   
- کار با ابزار Type Mask tool  
درس سوم : کار با متن  
- آشنایی با Option  ابزار متن  
- آشنایی با کلیدهای میانبر در مورت متن  
درس چهارم : پانل کاراکتر 
- آشنایی با پنل کاراکتر  
- تغییر فونت و اندازه متن 
- تعیین فاصله خطوط و فاصله حروف  
- آشنایی با Base line  
- تعیین رنگ فونت  
درس پنجم : پانل پاراگراف 
- آشنایی با پنل پاراگراف 
- ساخت یک کادر متنی  
- تعریف پاراگراف ،چیدمان و لیاوت متن  
- تعیین حاشیه و کنترل فاصله بین پراگرافها  
درس ششم : Character Style  
- آشنایی با پانل کاراکتر استایل  
- اعمال کاراکتر استایل به متن  
- آشنایی با دستور Clear override 
- کار با Character Style option 
درس هفتم : Paragraph Style 
- آشنایی با پاراگراف استایل  
- آشنایی با دستور Clear override 
- ساخت یک Paragraph Style 
- کار با Paragraph Style option 
درس هشتم : غلط یابی و جستجو در متن 
- آشنایی با دستور Check spelling  
- اصلاح ایرادهای تایپی یک متن  
- جستجو در متن  
- جایگزینی کلمات در یک متن  
درس نهم : متن و مسیر 
- نوشتن متن بر روی یک مسیر منحنی  
- کنترل متن بر روی مسیر  
- ایجاد یک کادر متنی با شکل خاص و تنظیمات مربوطه 
درس دهم : text wrap 
- آشنایی با دستور Text Warp 
- دفرمه کردن متن  
- Transform  کردن متن  

 

فصل چهارم : آشنایی با Belending Mode 
درس اول : آشنایی با Belending Mode 

- تعریف Blending mode 
- آشنایی با دسته بندی Blend mode 
- آشنایی با Dissolve 
درس دوم : آشنایی با Darken مدها یا مدهای تیره 
- تعریف Darker color 
- آشنایی با مدهای Darken، Multiply، Color Burn 
- آشنایی با مدهای Linear burn  ، Darker 
درس سوم : آشنایی با Lighten مدها یا مدهای روشن 
- آشنایی با Lighter color 
- آشنایی با مد های  Lighten، Screen، Color Doge 
- آشنایی با مدهای Linear Doge  ، Lighter Color 
درس چهارم : آشنایی با Contrast مدها   
- آشنایی با Contrast  مدها  
- آشنایی با مدهای Overlay ، Soft Light 
- آشنایی با مدهای Hard Light ،Vivid Light 
- آشنایی با مد Linear Light ، Pin lightو مدHard Mix 
درس پنجم : آشنایی با Comprative mode 
- توضیحاتی در مورد مدهای مقایسه ای  
- آشنایی با مدهای  Difference و Exultation 
- آشنایی با مدهای Subtract  و Divide   
درس ششم : آشنایی با Comosite  مدها، مدهای ترکیبی 
- آشنایی با مدهای ترکیبی  
- مدهای Hue ، Color، Saturationو Luminosity 
درس هفتم : بررسی Blend mod با یک تصویر 
- بررسی مدها روی یک تصویر  
- ایجاد بافت بر روی تصویر  
- تغییر کنتراست بوسیله مدها  
- تبدیل تصویر به نقاشی  
درس هشتم : رنگی کردن یک تصویر 
- رنگ آمیزی پوست و مو  
- رنگ آمیزی اجزاء صورت  
درس نهم : جادوی Blend Mode 
- ایجاد بافت  
- رنگ آمیزی بافتهای ایجاد شده با کمک بلند مد  

 

فصل پنجم : Layer Style 
درس اول : معرفی Style layer 

- انجام یک پروژه 
- تعریف استایل لیرها  
درس دوم : ایجاد سایه 
- کار با Drop shadow  
- اعمال سایه به محتویات لایه و تنظیمات مربوطه 
- معرفی Inner Shadow و خصوصیات آن 
درس سوم : ایجاد درخشندگی 
- کار با Outer Glow و Inner Glow 
- تغییر رنگ Glow 
- استفاده از یک طیف رنگی برای ایجاد درخشندگی 
- کار با بخش Quality 
درس چهارم : رنگ آمیزی با Style Layer 
- معرفی Color Overlay ، Gradient Overlayو Pattern Overlay 
- استفاده از دستورات رنگ آمیزی به صورت ترکیبی  
درس پنجم : ایجاد برجستگی 
- کار با دستور Bevel & Emboss 
- برجسته کردن لبه های لایه و اعمال تنظیمات آن 
- آشنایی با Contour 
- اعمال بافت بصورت برجسته  
درس ششم : خط دور لایه 
- استفاده از Satin 
- اعمال Stroke به لایه و تنظیم خصوصیات آن  
- برجسته کردن Stroke 
درس هفتم : تعریف Fill  و Opacity 
- مقایسه Fill  و Opacity 
- ایجاد یک بافت شیشه ای  
درس هشتم : مدیریت استایلها   
- بررسی استایلها روی لایه در پانل لیر  
- ایجاد ،حذف و کپی کردن افکتها  
- آشنایی با دستور Rasterize layer style 
- آشنایی با Global Light 
- کار با دستور Scale Effect 
درس نهم : کار با Pallet Style 
- آشنایی با پنل Style  
- اعمال Style  روی لایه 
- ساخت یک Style  جدید 

فصل شش : کار با ماسک 
درس اول : آشنایی با  Mask 
- معرفی انواع ماسک  
- بررسی ماسک در پنل لیر  
- نمایش لیر ماسک  
درس دوم : معرفی Layer Mask 
- روش ایجاد Layer Mask 
- تاثیر رنگ سیاه و سفید در Layer Mask 
- بررسی رنگ خاکستری در Layer Mask 
- ایجاد Layer Mask  همراه با انتخاب  
درس سوم : کار با لیر ماسک 
- ماسک کردن یک تصویر  
-مونتاژ یک عکس با کمک ماسک 
- معرفی Indicates layer mask is linked to layer  
درس چهارم : کار با Refind  Edge 
- آشنایی با Output در Refine edge 
- ایجاد یک لایه جدید به همراه ماسک  
- ایجاد یک سند جدید به همراه لایه ماسک  
درس پنجم : معرفی vector mask 
- معرفی و ایجادیک Vector Mask  
درس ششم : کار با پانل Propertise 
- بررسی یک Vector Mask در پنل Properties  
- معرفی دستورات Mask Edge  و Color Range 
- معکوس کردن محدوده Mask  
- تبدیل محدوده ماسک به یک انتخاب  
درس هفتم : معرفی Clip Mask 
- معرفی و ایجاد Clip Mask  
- مزایای استفاده از Clip Mask  
- مدیریت و کنترل لایه ها در Clip Mask 
درس هشتم : ماسک های ترکیبی   
- نوشتن یه متن با کمک عکس  
- ترکیب لیر ماسک و کلیپ ماسک  
درس نهم : ماسک و Layer Style 
- اعمال یک Style  به ماسک 
- بررسی Style  در Clip Mask  و Layer Mask 

 

فصل هفتم : کار با اسمارت آبجکت 
درس اول : ضرورت استفاده از اسمارت آبجکت 

- تعریف اسمارت آبجکت  
- مقایسه لایه اسمارت و لایه نرمال  
درس دوم : وارد کردن و ایجاد اسمارت آبجکت 
- آشنایی با دستور Place  
- وارد کردن یک عکس به صورت اسمارت آبجکت  
- ایجاد اسمارت آبجکت از Mini Bridge  
- آشنایی با دستور Convert To Smart Object 
- ایجاد اسمارت آبجکت با کمک Adobe Camera Raw 
درس سوم : ویرایش اسمارت آبجکت 
- انجام یک پروژه  
- تبدیل چند لایه به یک اسمارت آبجکت  
- ویرایش اسمارت آبجکت 
درس چهارم : کار با اسمارت آبجکتهای وکتور 
- وارد کردن یک اسمارت آبجکت از Adobe illustrator 
- ویرایش اسمارت آبجکت در Adobe illustrator 
درس پنجم : مدیریت بر روی اسمارت آبجکت  
- انجام یک پروژه  
- آشنایی با دستور Replace Content 
- آشنایی با دستورات Export Content  و Rasterize layer

فصل هشتم : اصلاح نور و درخشندگی 
درس اول : آشنایی با درخشندگی تصویر

- بررسی کانالهای رنگ در مد RGB 
- تعریف کانالهای رنگی  
- بررسی پهنای رنگی RGB و CMYK 
- ته مایه خاکستری رنگ چیست  
- آشنایی با Shadow , midtown , highlight  
درس دوم : کنترل اتوماتیک درخشش تصویر
- کانالهای رنگ در یک تصویر کم کنتراست  
- Auto tone ،Auto contrast و Auto Color 
درس سوم : Brightness و Contrast 
- معرفی Adjustment 
- آشنایی با دستور Contrast brightness 
- معرفی Adjustment layer 
- اصلاح نور از طریق کانالهای رنگ  
درس چهارم : اصلاح درخشنگی بخشی از تصویر 
- ابزارهای  Doge  و Burn و خصوصیات آمها 
- اصلاح نور  تصویر با  Contrast brightness 
درس پنجم : معرفی هیستو گرام 
- معرفی پنل هیستوگرام  
- کار با Luminosity 
- تشریح نمودار خطی در هیستوگرام  
- بررسی تغییرات هیستوگرام هنگام اصلاح نور   
درس ششم : کار با Shadow  و Hilight 
- دستور Shadow Highlight و تنظیمات آن 

فصل نهم : اصلاح رنگ تصویر 
درس اول : آشنایی با اصلاح رنگ تصویر 

- اصلاح رنگ چیست  
- بررسی امکانات اصلاح رنگ  
- معرفی ابزار Sponge 
درس دوم : کار با Level 
- بررسی پنجره Level 
- تغییرات  Shadow , midtown , highlight 
- منظور از in put و out put در یک تصویر  
- بررسی قابلیت Auto در پنجره Level 
- کنترل کانالهای رنگ با کمک Level 
درس سوم : آشنایی با Hue  و Saturation 
- اصلاح رنگ با کمک Hue / Saturation 
- تعرفی Saturation , hue , Lightness 
- تاثیر گذاری بر روی رنگ مشخص  
- استفاده از گزینه Colorize  
درس چهارم : آشنایی با Curves 
- آشنایی با Curve 
- بررسی Out put و Input در پنجره Curve 
- اصلاح رنگ و نور با کمک کانالهای رنگ  
درس پنجم : کار با Color balance 
- آشنایی با Color Balance 
- ساخت یک شعله با کمک Color Balance 
درس ششم : استفاده از Photo Filter 
- اصلاح رنگ تصویر با کمک Photo Filter  
 درس هفتم: قدیمی کردن تصویر 
- مروری بر مباحث فتوشاپ پیشرفته با کمک قدیمی کردن یک عکس  
درس هشتم : رنگی کردن تصویر 
-  رنگی کردن عکس با کمک Hue / Saturation 
- رنگ آمیزی پوست با کمک Color Balance  
- آشنایی با Variation

نقد و بررسی کاربران

تخفیف ویژه

بانک نرم افزار

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

تعیین خواهد شد ارسال
0 ریال مجموع

پرداخت مشاهده

محصولات جدید

محصولات پرفروش

خبرنامه

برچسب‌ها

نرم افزار کمک آموزشی زبان نصب نرم افزار میشا و کوشا ششم دب سیدی میشا و کوشا شماره تماس میشا و کوشا میشا و کوشا پایه هفتم لوح ورزش میشا و کوشا کلاس دوم صفر تا صد آموزش انیمیشن سازی در دانلود بازی میشا و کوشا برای اند نرم افزار JB Dictionary Collecti دانلود برنامه ی میشا و کوشا ششم میشا و کوشا کلاس سوم دبستان نرم افزار میشا و کوشا ششم دبستان دانلود نرم افزار میشا و کوشا اول خرید میشا و کوشا سوم دبستان آموزش مقدماتی و متوسط (AutoCAD 2 خرید اینترنتی میشا و کوشا ششم دب ميشا و كوشا سوم دبستان میشا و کوشا سوم دبستان جدید میشا و کوشا سایت Unity 3D دانلود نرم افزار کمک آموزشی میشا فعال سازی میشا و کوشا زبان انگلیسی شغلی(پزشکی-پرستاری) میشا و کوشا ششم دبستان دانلود دانلود میشا و کوشا هفتم لوح دانش وب سایت میشا و کوشا دانلود فیلم میشا و کوشا دانلود میشا و کوشا 5 آموزش تصویری زبان ترکی استانبولی خرید اینترنتی میشا و کوشا دوم دب ورزش ذهن(موسسه نصرت) میشا و کوشا رایگان مکالمه ترکی آذری خرید پستی میشا و کوشا میشا و کوشا ششم دبستان مشکل نصب میشا و کوشا میشا و کوشا ششم دبستان جدید میشا و کوشا ششم دبستان رایگان راهنمای نصب میشا و کوشا مجموعه آموزشی اسکیس و راندو زبان ترکی آذری میشا و کوشا جدید بازی میشا و کوشا سوم دبستان میشا و کوشا اول دبستان دانلود را میشا و کوشا کلاس دوم دبستان دانلود رایگان میشا و کوشا ششم دب میشا کوشا چهارم دبستان دانلود رایگان میشا و کوشا دوم دب کتاب آموزش زبان انگلیسی در 30 رو کمک درسی هفتم کمک درسی میشا و کوشا کلاس چهارم قیمت میشا و کوشا چهارم دبستان قیمت میشا و کوشا هفتم میشا و کوشا پنجم دانلود میشا و کوشا چهارم دبستان دانلود برنامه ی میشا و کوشا هفتم میشا و کوشا دانلود رایگان هفتم نرم افزار کمک درسی اول دبستان میشا و کوشا دانلود رایگان هشتم دانلود نرم افزار کمک درسی پایه ن میشا و کوشا اندروید یشدثسائشدی3 ترکی آذری میشا و کوشا پیش دبستانی دانلود میشا و کوشا هشتم میشا و کوشا کلاس نهم میشا و کوشا کارتون 2018 میشا و کوشا برنامه کودک دانلود میشا و کوشا سوم دبستان بر مجموعه میشا و کوشا دانلود برنامه ی میشا و کوشا پنجم ترکی دانلود میشا و کوشا برای اندروید دانلود دانی لیگ میشا و کوشا نرم افزار آموزش زبان پرآموزي طلا میشا و کوشا چهارم دبستان دانلود برنامه ی میشا و کوشا آموزش زبان میشا و کوشا نرم افزار آموزش زبان انگلیسی Eng میشا و کوشا بازی میشا و کوشا هفتم دبستان دانلود برنامه ی میشا و کوشا چهار دانلود میشا و کوشا سوم میشا و کوشا سال هفتم میشا و کوشا اول دبستان لوح هنر دانلود نرم افزار میشا و کوشا هشت میشا و کوشا ششم دانلود خرید میشا و کوشا اول دبستان آموزش زبان انگلیسی میشا و کوشا صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ میشا و کوشا کلاس پنجم کمک درسی دهم رتوش نرم افزار میشا و کوشا سوم دبستان ویدیو میشا کوشا آموزش شبکه NETWORKS بانک نرم افزار نرم افزار کمک آموزشی اول دبستان کد فعال سازی میشا و کوشا میشا و کوشا سوم دبستان دانلود میشا و کوشا ریاضی میشا و کوشا ششم ابتدایی میشا و کوشا هفتم دبیرستان میشا و کوشا چهارم دبستان رایگان میشا و کوشا هفتم اجرا نشدن میشا و کوشا نرم افزار آموزش زبان رزتا استون نرم افزار میشا و کوشا هشتم میشا و کوشا فارسی میشا و کوشا دوبله فارسی دانلود رایگان میشا و کوشا اول اب دانلود میشا و کوشا چهارم اموزش نصب میشا و کوشا میشا و کوشا دانلود رایگان کتاب آموزش زبان نصرت نرم افزار میشا و کوشا اول دبستان گردو دانشمند 3 باز كردن قفل ميشا و كوشا تبلیغات میشا و کوشا وب سایت رسمی میشا و کوشا دانلود نرم افزار میشا و کوشا برا کارتون میشا و کوشا دوبله فارسی میشا و کوشا چهارم نرم افزار میشا و کوشا پنجم جهانزاده شکستن قفل میشا و کوشا آموزش زبان انگلیسی نصرت در 90 رو پکیج آموزش زبان ترکی آذری دانلود میشا و کوشا ششم دبستان بر میشا و کوشا هشتم لوح موسیقی میشا و کوشا کلاس سوم تصویر میشا و کوشا برنامه ی میشا و کوشا میشا و کوشا برنامه میشا و کوشا سوم دبستان میشا و کوشا ششم آمــوزش جامع فتــوشاپ موسسه نصرت میشا و کوشا ی پنجم لوح زرین نصب میشا و کوشا اپلیکیشن دانی لیگ میشا و کوشا دانلود نرم افزار میشا و کوشا کلا خرید میشا و کوشا قیمت میشا و کوشا پنجم دبستان برندگان تبلت میشا و کوشا میشا و کوشا دوم ابتدایی میشا و کوشا چهارم دبستان جدید دی وی دی میشا و کوشا مشکلات نصب میشا و کوشا دانلود نرم افزار میشا و کوشا ششم میشا و کوشا زبان انگلیسی بانک نرم افزار پیمان فیلم میشا و کوشا میشا و کوشا دانلود English Learning In 90 Days میشا و کوشا پنجم دبستان میشا و کوشا سوم ویدیو میشا و کوشا قرعه کشی میشا و کوشا نصرت میشا و کوشا ۶ فتوشاپ کتاب ترکی استانبولی در 30 ربه هم عکس کارتون میشا و کوشا دانلود نرم افزار کمک درسی هشتم ب خرید میشا و کوشا پنجم میشا و کوشا برای اندروید میشا و کوشا نهم photoshop آموزش زبان انگلیسی بدون توقف نسخ فروش میشا و کوشا میشا کوشا زبان میشا و کوشا کلاس هفتم کلیه دروس چهارم دبستان نرم افزار کمک درسی میشا و کوشا اپارات نرم افزار کمک درسی دهم تجربی دانلود رایگان میشا و کوشا چهارم کتاب فوق العاده زبان آلمانی در 3 آموزش زبان انگلیسیIelts Complete دانلود رایگان میشا و کوشا پنجم دانلود نرم افزار میشا و کوشا چها میشا و کوشا کلاس ششم عروسک میشا و کوشا دانلود نرم افزار میشا و کوشا پنج نرم افزار میشا و کوشا پنجم دبستا tell me more میشا و کوشا دانی لیگ نصب برنامه ی میشا و کوشا دانلود میشا و کوشا دوبله فارسی نرم افزار میشا و کوشا نهم نرم افزار میشا و کوشا چهارم دبست نرم افزار کمک درسی دهم کتاب خودآموز مکالمه ترکی استامبو کتاب 504 واژه ضروری زبان انگلیسی میشا و کوشا انگلیسی کتاب آموزش قدم به قدم انگلیسی(مک میشا و کوشا کلاس اول دانلود نرم افزار کمک درسی نهم را حجم میشا و کوشا میشا و کوشا طریقه نصب میشا و کوشا نرم افزار میشا و کوشا دوم دبستان روش شکستن قفل میشا و کوشا عکس های میشا و کوشا Nilofarabi English Way Language میشا و کوشا کلاس پنجم دبستان محصولات میشا و کوشا خرید میشا و کوشا ششم دبستان نرم افزار میشا و کوشا برای اندرو فروشگاه میشا و کوشا دانلود رایگان نرم افزار میشا و ک نرم افزار کمک درسی کلاس چهارم میشا و کوشا اول ابتدایی صفر تا صد آموزش موشن گرافیک با س آموزش زبان نصرت میشا کوشا ششم دبستان میشا کوشا تهران میشا و کوشا عکس قیمت میشا و کوشا میشا و کوشا پنجم دبستان دانلود میشا و کوشا دوم دبستان دانلود دانلود میشا و کوشا پنجم دبستان ب میشا و کوشا ویندوز 10 دانلود نرم افزار میشا و کوشا سوم آموزش ترکی آذری میشا و کوشا دوم دبستان میشا و کوشا پایه پنجم میشا و کوشا ششم دانلود رایگان میشا کوشا ۶ vray قیمت میشا و کوشا ششم صفر تا صد دانلود رایگان میشا و کوشا سوم دب خرید اینترنتی میشا و کوشا نرم افزار میشا و کوشا دوم ابتدای میشا و کوشا زبان خرید میشا و کوشا هفتم میشا و کوشا پایه ششم دانلود رایگان نرم افزار آموزشی م میشا و کوشا پایه هشتم برنامه ی درسی میشا و کوشا کانال تلگرام میشا و کوشا

تولید کننده‌ها

آمار بازدیدکنندگان

افراد آنلاین : 6
بازدید امروز : 494
بازدید کل : 24984
IP شما : 54.167.18.170

گروه طراحی آرمین

برترین خودآموز زبان انگلیسی sweet-english با 20 درصد تخفیف ویژه در بانک نرم افزار پیمان برای کسب اطلاعات و سفارش این محصول میتوانید با شماره تلفنهای 09127386918 و 02165569097 تماس حاصل فرمایید