قیمت کاهش یافت !

آموزش جامع Adobe INDESIGN CC

10%

شماره مجوز : 8-02147-044806

آموزش جامع Adobe INDESIGN CC

جدید

169,200 ریال

188,000 ریال

این محصول را در تلگرام به اشتراک بگذارید! این محصول را در تلگرام به اشتراک بگذارید!

محصولات دیگر در همان شاخه:

توضیحات

جهت مشاهده بخش هایی از این آموزش بر روی دکمه دانلود در کنار درسهای تعیین شده ، کلیک کنید

(پسورد فایل های دانلود :  www.npshop.net )فصل یکم : آشنایی با محیط کار 
مقدمه  
آشنایی با محیط کار (دانلود - 9.31 مگابایت
- معرفی بخشهای محیط کاری  
-ایجاد کردن سند جدید  
-معرفی بخشهای یک سند  
مدیریت پنلها (دانلود - 16.8 مگابایت
-آشنایی با پنلها  
-شناور کردن و جابجایی پنلها  
-دسته بندی پنلها  
-دسترسی به همه پنلها  
محیط کاری دلخواه (دانلود - 14.5 مگابایت
-آشنایی با Work Space 
-بررسی Work Space ها  
-چیدن پنلها بصورت دلخواه  
-ایجاد محیط کاری جدید  
-برگرداندن محیط کاری پیش فرض  
-حذف کردن یک Work Space 
تنظیمات منوها (دانلود - 10.61 مگابایت
-کار با Menu Customization 
-تعیین Set 
-معرفی Application Menu 
-معرفی Panel Menu 
-مخفی کردن دستورات منو  
-تعیین رنگ برای دستورات خاص  
کلید های میانبر 
-اشاره ای به کلیدهای میانبر
-پنجره Keyboard Shortcut 
-تعیین Set 
-دسترسی به دستورات  
-تعیین کلید میانبر جدید  

فصل دوم : کنترل نمای دید  
بزرگ نمایی و کوجک نمایی 
-کار با ابزار Zoom 
-کار با ابزار Hand 
-کلیدهای میانبر Zoom 
-آشنایی با درصد زوم 
-تغییر درصد بزرگنمایی با کیبرد  
-کنترل زوم با کمک ماوس  
-جابجایی در صحفات  
-تغییر نمای دید با کمک پنل Page 
-بررسی دستورات منوی View 
تنظیم نحوه نمایش  
-آشنایی با Display Performance 
-بررسی Fast Display 
-بررسی High quality 
-تغییر نحوه نمایش  
-Normal Mode 
-Preview Mode 
-Presentation 
-آشنایی با Preferences 
-کنترل Past board 
-کنترل ظاهر محیط کاری  
کنترل و چیدمان پنجره ها  
-نحوه قرار گیری سندها  
-جابجایی بین سندها  
-نحوه چیدمان پنجره ها  
-ایجاد پنجره جدید از یک سند  
آشنایی با خط کش و خطوط راهنما  
-آشنایی با Frame Edge 
-آشنایی با Guide 
-آشنایی با خط کش  
-تعیین واحد اندازه  
-تنظیم خط کش در Preferences 
-آشنایی با Smart Guide 
فصل سوم : کنترل سندها  
ایجاد کردن سند  
-آشنایی با New Document 
-آشنایی با دسته بندی صفحات  
-مفهوم Facing Page  
-آشنایی با Binding 
-کنترل مارجین  
-ذخیره سازی تنظیمات صفحه  
-آشنایی با document Setup 
ذخیره کردن سند  
-نحوه ذخیره کردن سند  
-آشنایی با Save as 
-آشنایی با Save Copy 
-تغییر فرمت فایل  
-آشنایی با Revert 
تنظیم حاشیه ها  
-کار با پنجره Margin And Columns 
-آشنایی با Enable layout adjustment  
آشنایی با Slug و Bleed 
-تعریف Slug 
-تعریف Bleed  
-بررسی Bleed  و Slug در Print preview

فصل چهارم : کنترل و مدیریت صفحات  
کار با صفحه  
-توضیحات کلی در مورد صفحه  
-آشنایی با پنل Page  
-اضافه کردن صفحه  
-حذف کردن صفحه  
-تنظیمات پنل Page  
-جابجایی صفحات  
-کپی گرفتن از صفحه  
کنترل ابعاد صفحه  
-آشنایی با Document Page Shuffle  
-آشنایی با ابزار Page  
-آشنایی با Reference Point 
آشنایی با مستر پیج 
-آشنایی با Mater Page  
-آشنایی با None Master  
-تغییر مستر پیج صفحات  
کار با مستر پیج  
-وارد کردن متن در مستر پیج  
-جابجا کردن اجزاء مستر پیج در صفحات 
-آشنایی با دستور Remove Local  Overwrite 
-جلوگیری از تغییر آبجکتها خارج از مستر پیج  
شماره صفحه  
-وارد کردن شماره صفحه  
-وارد کردن شماره صفحه در مستر پیج  
کاربا Section 
-آشنایی با پنجره Section 
-ایجاد Section 
-کنترل خصوصیات Section 

فصل پنجم : شروع کار با متن  
آشنایی با کادر متنی  

-آشنایی با ابزارهای متنی  
-ایجاد کردن کادر متنی  
-وارد کردن فایل متی  
-ارتباط بین کادرهای متنی  
-استفاده از Text Threads 
کار با متن  
-وارد کردن متن  
-آشنایی با اجزاء متن  
-جابجایی بین متن  
-انتخاب متن  
-حذف کردن بخشی از متن  
-حذف کادر متنی  
وارد کردن کاراکترهای خاص  
-آشنایی با Special Character 
-آشنایی با Special Me Character 
-آشنایی با White Space  
-آشنایی با Glyphs 
وارد کردن فایل متنی  
-وارد کردن فایل متنی  
-بررسی نشانه گر ماوس  
-تنظیمات وارد کردن متن  
کار با Frame Option 
-آشنایی با پنجره Text Frame Option 
-تعیین مارجین برای کادر متنی  
-تعیین فاصله خطوط  
-کنترل محل قرار گیری متن
-آشنایی با Auto Size
-آشنایی با Base Line  
-آشنایی با Base Line Grid 
-تنظیمات Base Line Grid  
ستون بندی کردن متن  
-ستون بندی متن  
-کنترل تعداد ستون  
-تغییر خصوصیات ستون  
نوشتن متن بر روی مسیر  
-کار با ابزار Type On Path Tool  
-کنترل محل قرار گیری متن  
-نحوه قرار گیری متن روی مسیر  
آشنایی با Story Editor 
-تعریف Story Editor 
-کنترل متن در Story Editor 
-تنظیمات ظاهری Story Editor 
-آشنایی با پنل Info  
غلط یابی و اصلاح 
-تعیین نوع متن  
-کار با پنجره Check Spell  
-اضافه کردن لغت جدید  
-آشنایی با دستور Dynamic Spelling 
-تنظیمات Spelling 
جستجو و جاجایی  
-آشنایی با پنجره Fined Cheng 
-جستجوی کلمه در متن 
-تغییر یک متن  
-تعیین محدوده عملکرد  
-آشنایی با Query

فصل ششم : کار با اشکال  
اشکال پایه  
-شروع به رسم شکل  
-ترسیم چهارگوش  
-ترسیم دایره  
-ترسیم چند ضلعی و ستاره  
-تکثیر شکل در زمان ترسیم  
کار با Frame  و Path 
-آشنایی با فرم  
-مفهوم Path 
-آشنایی با Direct Selection 
-آشنایی با ابار Convert Point 
-کار با ابار Pen  
-کار با ابزار Pencil 
-کار با ابزار Smooth 
کار با Corner Option 
-آشنایی با Edit Corner  
-کنترل گوشه های یک چهارگوش  
-کار با Corner Option 
کاربا Pathphinder 
-آشنایی با پنل Pathphinder 
-کار با دستور Add 
-کار با دستور Sub tract 
-کار با دستور Intersect 
-کار با دستور Minus 
-تغییر فرم اشکال  
-کنترل اهرمها  
-آشنایی با ابزار Scissor 
- کنترل Path 
آشنایی با Fill و Stroke 
-آشنایی با مفهوم Fill و Stroke 
-کنترل ضخامت خط  
-کنترل خصوصیات خط  
-کار با Gap Color  
-کنترل ابتدا و انتهای خط  
-تغییر جهت ترسیم  
کار با Outline Path 
-تبدیل متن به مسیر  
-تبدیل یک کادر متنی به مسیر 

فصل هفتم : رنگ در In Design
آشنایی با Swatches 
-آشنایی با پنل Swatches  
-آشنایی با مفهوم Process Color  
-آشنایی با مفهوم Spot Color  
-بررسی مدهای رنگی  
-ساخت رنگ جدید در Swatches  
-کار با کاتلوگهای رنگی Spot 
-وارد کردن Swatches  از سندهای دیگر  
رنگهای خارج از Swatches 
-اضافه کردن رنگهای استفاده شده به Swatches 
-ویرایش و تغییر رنگ  
-آشنایی با مفهوم Tint  
ساخت Gradient  
-ساخت یک طیف رنگی  
-کار با Gradient Option 
-کار با انواع طیف رنگی  
کار با ابزار Gradient  
-آشنایی با Panel Gradient 
-کار با ابزار Gradient 
-کنترل طیف رنگ با کمک ابزار  
-اعمال طیف رنگی به متن 

فصل هشتم : کار با عکس و گرافیک  
وارد کردن عکس و گرافیک  
-آشنایی با دستور Place  
-وارد کردن عکس  
-کنترل ابعاد عکس  
-وارد کردن چند عکس  
-وارد کردن عکس در یک فرم مشخص  
-آشنایی با Import Option 
کار با پنل لینک  
-آشنایی با پنل لینک  
-مفهوم Missing Link  
-مفهوم Update Link 
-بررسی عکسها در پنل لینک  
-مرتب سازی عکسها در پنل لینک  
-دسترسی به محل قرار گیری عکس  
ویرایش تصاویر  
-آشنایی با دستور Edit Original  
-آشنایی با گزینه Edit With  
کار با Fitting 
-کار با Fit Frame Proportionally 
-کار با Fit Content Proportionally 
-کار با Fit Frame to Content F 
-کار با Fir Content to Frame 
-آشنایی با Auto Size  
-کار با Center Content 
کار با Clipping Path  
-آشنایی با دستور Clipping Path  
 Qr Codeوارد کردن   
-ساخت QR Code  
-کنترل رنگ QR Code 
فصل نهم : مدیریت اشکال  
چیدمان و ترتیب اولویت نمایش  
-آشنایی با دستورات Arrange 
-آشنایی با پنل Align 
-کار با دستورات Align 
-کار با دستورات Distribute 
-کنترل فاصله اشکال  
-آشنایی با Align to Selection 
-آشنایی با Align key Object 
-آشنایی با Align to page  
کار با لایه ها  
-آشنایی با پنل لایه ها  
-ایجاد کردن لایه جدید  
-انتقال اشکال به لایه جدید  
-استفاده از Layer Option 
گروه بندی و قفل کردن اشکال 
-انتخاب شکل از پنل لایه ها  
-کنترل ترتیب اولویت نمایش در پنل لایه ها  
-مخفی کردن آبجکت از طریق پنل لیر  
-دسته بندی و گروه کردن آبجکتها 
-قفل کردن آبجکت  
-قفل کردن لایه  
نسخه برداری و جابجایی  
-تکثیل آبجکت  
-آشنایی با دستور Duplicate 
-آشنایی با Step And Repeat 
-کار با Pate in to  
 تغییر اندازه و چرخش 
-کوچک و بزرگ کردن آبجکت  
-آشنایی با Reference Point 
-بررسی مختصات آبجکت  
-آشنایی با پنل Transform 
-چرخش و چرخش آینه ای آبجکت  
-آشنایی با دستور Transform Again
-کار با دستور Shear 
Text wrap 
-آشنایی با پنل text Warp 
-کنترل متن و عکس  
-استفاده از Path 
کار با Anchor  
-قرار دادن آبجکت در متن  
-آشنایی با Anchor 

فصل دهم : کار با پانل Effect 
تغییر رنگ تصویر  
-تغییر رنگ عکسهای خاکستری 
کار با Transparency 
-آشنایی با مفهوم transparency 
-آشنایی با پنل Effect 
-تغییر پوشش دهی تصویر  
-آشنایی با دستور Hide Content Graber
کار با سایه  
-استفاده از افکت Drop Shadow 
-آشنایی با پنجره افکت  
-کنترل خصوصیات سایه  
-اعمال سایه به دیگر آبجکتها  
-استفاده از افکت Inner Shadow 
کار با Feather 
-کار با Basic Feather 
-کار با Directional Feather 
-کار با Gradient Feather 
-کار با ابزار Gradient Feather 
کار با Emboss Bevel and  
-کار با افکت Other Glow 
-کار با افکت Inner Glow  
-کار با افکت Bevel And Emboss 
-بررسی حالتهای مختلف Emboss  
-آشنایی با Global light  
کار با قطره چکان  
-کار با ابزار Eyedropper 
-انتقال خصوصیات متن  
-آشنایی با Eyedropper Option 
-انتقال خصوصیات عکس  
جستجو و تغییر آبجکتها  
-جستجو بر اساس خصوصیات عکس  
-کار با Find Object format Option 
-تغییر خصوصیات آبجکت  
-جستجو کادر متنی  
-تغییر خصوصیات کادر متنی  

فصل یازدهم : Character Formatting 
کنترل خصوصیات کاراکتر  
-آشنایی با پنل Character 
-کنترل خصوصیات Character در Property bar 
-تغییر فونت  
-تغییر سایز فونت  
-فاصله خطوط  
-کنترل خصوصیات تایپ در Preferences 
-کنترل فاصله بین حروف  
تنظیمات ظاهری کاراکتر 
-کار با دستور Scale 
-Baseline Shift 
-بزرگ و کوچک بودن حروف  
-آشنایی با Underline Option 
جستجو و جابجایی  
-تغییر خصوصیات ظاهری متن  
کار با Find Font 
-آشنایی با پنجره Find Font 
-بررسی یک فونت در صفحه  
-تغییر فونت
   
فصل دوازدهم:  Paragraph Formatting 
خصوصیات پاراگراف  

-آشنایی با پنل پاراگراف 
-تغییر خصوصیات پاراگراف  
-چیدمان متن  
-کار با Drop Caps 

کار با Span و Split 
-آشنایی با دستور Span 
-آشنایی با دستور Split 
-ستون بندی بخشی از متن  
آشنایی با Tab 
-آشنایی با Tab 
-آشنایی با پنجره تب  
-اتصال tab به کادر متنی  
-تعریف tab دلخواه  
-آشنایی با Leader  
-کار با Right indent tab 
کار با Paragraph Rule 
-آشنایی با Paragraph rule 
-کار با پنجره Paragraph rule 
کار با Keep Option 
-آشنایی با Keep Option 
-کار با پنجره Keep Option 
کار با Justification 
-آشنایی با Justification 
-کنترل فاصله حروف  
-کنترل فاصله کلمات  
-آشنایی با Kashida 
لیستهای بالت دار  
-ایجاد لیست  
-کار با پنجره Bullet and numbering 
-تعیین کاراکتر دلخواه 
لیستهای شماره دار  
-ساخت لیست شماره دار  
-تعیین فرمت لیست 
-ساخت لیست زیر مجموعه  
-استفاده از Spatial Character 

-استفاده از Level
-استفاده از Reset Numbering 
-استفاده از Start Mode 
-تبدیل لیست به متن  


فصل سیزدهم : کار با Style  
کار با پاراگراف استایل  
-تعریف استایل  
-ضرورت استفاده از استایل  
-آشنایی با پنل پاراگراف استایل  
-روشهای ساخت پاراگراف استایل  
-تعیین کلید میانبر  
-کار با Paragraph Style option 

-مفهوم Based On 
کار با کاراکتر استایل  
-آشنایی با کارایی کاراکتر استایل  
-آشنایی با پنل کاراکتر استایل  
-ساخت کاراکتر استایل 
-کار با Character Style Option 
کار با Object استایل 
-کارایی آبجکت استایل  
-استفاده از پنل آبجکت استایل  
-ساخت آبجت استایل 
-کار با Object Style Option 
تغییر و ویرایش استایل  
-آشنایی با دستور Redefine Style 

-آشنایی با دستور Break Link to Style

  
فصل چهاردهم : کار با جدول  
ساخت جدول  
-کار با insert Table 

-معرفی استایلهای مربوط به جدول  
-وارد کردن اطلاعات درون جدول  
-تبدیل متن به جدول  
ویرایش و کنترل جدول  
-کنترل ابعاد سطر و ستون  
-انتخاب سلول ، سطر ، ستون و جدول  
-بررسی جدول در Story Editor 
کار با سطرها و ستونها 
-وارد کردن سطر و ستون  
-یکی کردن چند سلول 
-خرد کردن سلول به چند سلول  
-حذف کردن سطر و ستون  
آشنایی با Table Option 
-استفاده از Table Option 
-محل قرار گیری جدول نسبت به متن  
-رنگ آمیزی جدول  
-کنتر بردر جدول  
-استفاده Header Row  
تنظیم خصوصیات سلول  
-محل قرار گیری متن در سلول 
-کنترل خصوصیات بردر سلول  
-استفاده از Keep With Next Row 
کار با Table Style  
-ساخت Cell Style  
-ساخت Table Style 
-کنترل استایل جدول


فصل پانزدهم : کار با سندهای متنی بزرگ  
کار با Book 
-Book  چیست ؟

-ساخت Book 
-کار با پنل Book 
-تعیین شماره صفحه  
-کنترل یکپارچه استایلها  
پرش بین مطالب 
-کار با دستور Next Page Number 
-کار با دستور Previous Page number 
فهرست بندی  
-ساخت فهرست  
-کنترل ظاهر فهرست  
-ترتیب اولیت فهرست  
-آپدیت کردن فهرست


فصل شانزدهم : خروجی و پرینت  
کار با preflight 
-آشنایی با Preflight 
-استفاده از Info 
-ساخت Preflight Profile 
-بررسی عکسهای پروژه  
-کنترل رنگ پروژه  
کار با Package 
-کارایی و اهمیت استفاده از Package 
-ساخت یک Package 
پرینت  
-صدور دستور پرینت  
-تنظیمات مربوط به پرینت  
-استفاده از Print Preview 
-کار با Mark and bleed  
کار با Book let 
-آشنایی با Booklet 
-تعیین ابعاد صفحه  
-آشنایی با Booklet Type 
خروجی PDF 
-کار با Export Adobe PDF 
-کنترل کیفیت  
-رمز گذاری فایل PDF 
خروجی متن  
-خروجی متن از ایندیزاین  
-آشنایی با پنجره Script

نقد و بررسی کاربران

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

تعیین خواهد شد ارسال
0 ریال مجموع

پرداخت مشاهده

بانک نرم افزار

محصولات پرفروش

تولید کننده‌ها


گروه طراحی آرمین

برترین خودآموز زبان انگلیسی sweet-english با 20 درصد تخفیف ویژه در بانک نرم افزار پیمان برای کسب اطلاعات و سفارش این محصول میتوانید با شماره تلفنهای 09127386918 و 02165569097 تماس حاصل فرمایید