قیمت کاهش یافت !

آموزش سالیدورک 2017 سطح مقدماتی

10%

شماره مجوز :800093057765

تولیدکننده: موسسه فرهنگی لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

مدل کالا: لوح آموزش

جدید

315,000 ریال

350,000 ریال

این محصول را در تلگرام به اشتراک بگذارید! این محصول را در تلگرام به اشتراک بگذارید!

محصولات دیگر در همان شاخه:

توضیحات

سرفصلهای آموزش SOLIDWORKS 2017

1- نصب  نرم افزار

2- معرفی محیط و قابلیت های جدید آن در ورژن 2017

   بخش مدل سازی Part:

3- مدل سازی دو بعدی و ترسیم دقیق

4- مدل سازی دو بعدی (بخش دوم)

5- مدل سازی دو بعدی (بخش سوم)

6- تمرینات بخش دوبعدی

7- مدل سازی سه بعدی (اصول اولیه)

8- استفاده از انواع صفحات کاری در مدل سازی سه بعدی

9- تمرینات بخش اول به همراه آموزش Projection

10- دستور Revolve و انجام تمرینات مرتبط

11- دستور Swept به همراه تمرینات مرتبط و معرفی

        مسیرهای سه بعدی و مارپیچ

12- روش های تکثیر مقدماتی و مدل سازی چرخدنده 

        مارپیچ و پیچ گوشتی

13- انواع روش های تکثیر منظم و غیرمنظم

14- تمرینات بخش دوم

15- دستورLoft و تمرینات مرتبط

16- تمرینات بخش سوم

17- دستورBoundary و Holes

18- دستور Fillet و Chamfer

19- انعکاس طرح روی سطوح به صورت برجسته و فرورفته 

        به همراه دستورات اصلاحی

20- تمرینات بخش چهارم : بخش مونتاژ Assembly:

21- مونتاژ قطعات و بکارگیری قطعات استاندارد

22- مدل سازی پیستون و ملحقات آن بهمراه شبیه سازی 

        حرکت دستگاه

23- ساخت فضای انفجاری برای نمایش باز شده دستگاه به  

   همراه چگونگی طراحی یاتاقان، بست، استراکچرو بادامک

         بخش مونتاژ Drawing :

24- نقشه کشی و تهیه سه نما، برش، اندازه گذاری و...

         بخش ورق کاری Sheetmetal:

25- محیط طراحی قطعات ورق کاری شده (بخش اول). 

   توجه : 

مثال های بیشتر در مورد ورق کاری و تدریس محیط های حرفه ای در بخش دوم آموزش (سالید ورکس پیشرفته)

سرفصلهای آموزش SOLIDWORKS 2016 

1- مقدمه

2- دسترسی به فایل های تمرین

3- آشنایی با محیط نرم افزار

4- بررسی چگونگی شروع کار

5- انتخاب Template های مورد نظر

6- آشنایی با ساختار سالیدورک

7- آغاز کار از مرحله اسکچ کشیدن

8- ساخت Assembely  با استفاده از part

9- تهیه نقشه از قطعاتی که در Assembely کشیده شده اند

10- مدل سازی در سالیدورک

11- طراحی قطعه با اسکچ

12- برقراری ارتباط بین چند اسکچ

13- تبدیل یک اسکچ به دو یا سه ابجکت توسط  

       Extrude feature

14- ایجاد تغییرات به روش Extrude cut feature

15-حجم دادن توسط دستور Revolved

16- کاربرد های  Revolved cut

17- متریال دهی به حجم ها

18- محاسبه وزن دقیق حجمها توسط برنامه سالیدورک

19- محاسبه تغییرات مورد نیاز برای طراحی در سالیدورک

20- ابزار رسم خط یا Center line

21- روش های کشیدن یک مستطیل

22- ابزار های رسم  دایره 

23- ابزار رسم Slots and ellipses

24- ابزار رسم چند ضلعی

25- امکان نوشتن روی یک حجم

26- روش های دسترسی به Equation

27- رسم منحنی های نرم به وسیله ابزار Spline

28- بررسی ابزار های Trim و Extend

29- استفاده از ابزار Offset

30- جابجایی و تغییر اندازه اشیا در سالیدورک

31- پاک کردن و بازگردانی اشکال کشیده شده

32- قرینه سازی یک یا چند شکل توسط دستورMirror

33- امکان ایجاد Pattren های خطی و دایره ای

34- اندازه گزاری مناسب نقشه ها

35- تهیه یک اسکچ از اشکال طزاحی شده قبلی

36- گرد کردن گوشه ها توسط ابزار Fillet

37- ایجاد صفحه ها با زاویه خاص

38- ساخت محور ها به روش های مختلف

39- ساخت Coordinate System دلخواه

40- دادن گوشه های نرم به حجم ها توسط ابزار Fillet

41- کار با ابزار Chamfer

42- شیب دادن دیواره های حجم از بیرون یا داخل 

        توسط ابزار Draft

43- امکان ایجاد ضخامت یک برای یک حجم و خالی 

        کردن اجسام

44- حجم دهی توسط ابزار Mirror

45- ایجاد Pattern خطی

46- ایجاد Pattern دایره ای

47- بررسی Loft Tools

48- تعریف Loft  بر اساس خطوط راهنما

49- خصوصیات Loft Cut

50- امکان ادامه یک پروفایل در یک مسیر به منظور 

        افزایش حجم توسط دستور Swep

51- تعیین مسیر برای دستور Swept Cut

52- حک یک اسکچ بر روی اجسام

53- طراحی با اشکال پیچیده با استفاده از

        Ficher  Boundary Boss

54- ابزار فصل مشترک یا  Intersect Tool

55- چند ورژن مختلف از یک قطعه

56- ایجاده حفره هایی با یک شکال استاندارد

57- بررسی دقیق ابزار Hole

58- قابلیت های حفره در اجسام

59- بررسی و تعریف یک Block

60- کار روی block  و کار کردن روی یک حفره

61- مکانیزم های تکرار شونده در block

62- ایجاد یک assembly در سالیدورک

63- بررسی نوار ابزار های assembly

64- فیکس کردن قطعات برای اجرای assembly

65- مونتاژ چند assembly  با هم

66- بررسی pattern ها

67- کار بر روی نمونه pattern  دایره ای

68-استفاده از نمونه های استاندارد تعریف شده در نرم افزار

69-دانلود قطعات آماده از اینترنت

70- جزییات بیشتر مبحث  mate  کردن

71- بررسی mate های پیچیده تر

72- جفت کردن   یک قطعه یا مسیر

73-بررسی mechanical mate

74- mate کردن چند قطعه با استفاده از صفحات  بنیادی

75- امکان link کردن یک یا چند skech

76- ایجاد layout sketh در  assembly

77- ایجاد سوراخ های پیج بدون تعیین مختصات

78- ایجاد ورژن های مختلف از یک شئی

79- اضافه کردن اطلاعات به جدول 

80-ایجاد assembly از ورژن های مختلف یک جسم

81- بررسی یک مثال از assembly 

82- آموزش ساخت template به نام خود

83- بررسی صحیح بودن اطلاعات وارد شده

84- اطمینان حاصل کردن از صحیح بودن از زاویه ها

85- ترسیم یک drawing از یک قطعه

86- تعیین اندازه ها روی قطعه

87- نوشتن تعداد زیاد اندازه ها بوسیله ابزار ordinat

88- نوشتن اندازه های مربوط به حفره ها

89- ایجاد تمام اندازه ها یک جسم بصورت اتوماتیک

90- به کار گیری اشکال مختلف اندازه گزاری

91- ایجاد drawing  از سه بعد

92-Custom Properties

93- بررسی چگونگی ایجاد لینک 

94- ایجاد یک drawing  از یک assembly

95- متریال دهی به هر جز از assembly

96- ایجاد بالن های معرفی اجزا

97- ایجاد کاتالوگی برای چگونگی assembly کردن اجزا

98- اضافه کردن توضیحات و تاریخ

99- معرفی مراجع آموزشی

سرفصلهای آموزش SOLIDWORKS 2014

1-معرفی محیط نرم افزار

2-شروع کار, مدلسازی درمحیطSKETCH 

3-مدل سازی دوبعدی مقدماتی

4- مدل سازی دوبعدی پیشرفته

5- استفاده ازقیدهادرمدل سازی2 بعدی

6- ابزارهای محیط ترسیمات 2 بعدی

7- مدل سازی احجام 3 بعدی 

8- اصول پایه درمدل سازی 3 بعدی

9- پلن های زاویه دار

10-مدل سازی پیشرفته(قسمت اول)

11-مدل سازی پیشرفته(قسمت دوم)

12-دستورات تکمیلی 

13-روشهای تکثیر(قسمت اول)

14-مثالهای تکمیلی

15-روشهای تکثیر(قسمت دوم)

      و دیگر سرفصلهای آموزشی ....

19-مثال از مجموعه مونتاژ

20-نقشه کشی

21-بالن گذاری

22-ویرایش کردن پارت

23-نکات حرفه ای

24-مثال از مدلسازی پارت

25-مثال از مدلسازی پارت ومونتاژ

26-تمرینات تکمیلی

27-طراحی چرخ دنده مارپیچ

28-مدلسازی پره های پنکه

سرفصلهای آموزش SOLIDWORKS 2011

- معرفی محیط نرم افزار

- مدل سازی دو بعدی مقدماتی

- مدل سازی دو بعدی 

- مدل سازی دو بعدی ، قیود

- تمرین دو بعدی  

- میانبرها

- مدل سازی سه بعدی مقدماتی

- مدل سازی سه بعدی 

- مدل سازی سه بعدی پیشرفته-1 

- مدل سازی سه بعدی پیشرفته-2 

- مسیرهای مارپیچ 

- تمرین های سه بعدی

   و دیگر سرفصلهای آموزشی ....

- مدل سازی پولی 

- مدل سازی سه بعدی پیشرفته-3

- مدل سازی پیستون 

- مدل سازی قطعات موتور-1

- مدل سازی قطعات موتور-2

- مدل سازی قطعات موتور-3

- مدل سازی قطعات موتور-4

- معرفی محیط مونتاژ (قسمت اول) 

- معرفی محیط مونتاژ موتور(قسمت دوم) 

- معرفی محیط مونتاژ موتور(قسمت سوم)

- تهیه نماهای انفجاری 

- شبیه سازی حرکت ها

- تبدیل فایل های خام نرم افزارهای دیگر  

- نقشه کشی –قسمت اول 

- نقشه کشی –قسمت دوم 

- مدل سازی  چرخدنده مارپیچ

- مدل سازی بدنه پلاستیکی و قالب آن  

- مدل سازی پره پنکه 

- فرمول نویسی، پیکر بندی و استاندارد سازی

- مدل سازی چکش 

- مدل سازی پیشرفته 

- مدل سازی پیشرفته

- تمرین نهایی 

شماره مجوز :800093057765

نقد و بررسی کاربران

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

تعیین خواهد شد ارسال
0 ریال مجموع

پرداخت مشاهده

بانک نرم افزار

محصولات پرفروش

تولید کننده‌ها


گروه طراحی آرمین

برترین خودآموز زبان انگلیسی sweet-english با 20 درصد تخفیف ویژه در بانک نرم افزار پیمان برای کسب اطلاعات و سفارش این محصول میتوانید با شماره تلفنهای 09127386918 و 02165569097 تماس حاصل فرمایید