قیمت کاهش یافت !

آموزش جامع رياضي و آمار(نشر بهکامان)

20%

آموزش جامع رياضي و آمار(نشر بهکامان)

شماره پروانه انتشار نرم افزار : ۰۴۲۰۸۰ - ۰۰۲۸۲ - ۸

جدید

280,000 ریال

350,000 ریال

این محصول را در تلگرام به اشتراک بگذارید! این محصول را در تلگرام به اشتراک بگذارید!

محصولات دیگر در همان شاخه:

توضیحات

شماره پروانه انتشار نرم افزار : ۰۴۲۰۸۰ - ۰۰۲۸۲ - ۸

مباحث آموزش جامع رياضي و آمار به تفصيل :

مباحث آموزش ليزرل

درباره نرم افزار،تحليل هاي پايه
متغيرهاي پنهان،ترسيم نمودار مسير
دستور Data Screening
توزيع برنولي،معرفي و ترسيم نمودارها
Bar Chart،نمودار دايره اي
نمودار Histogram،نمودار پراكنشي
نمودار ماتريس پراكنشي بر پايه چند متغير
3D Bar Chart،Box&Whisker Plot
مدل هاي چند سطحي خطي، غير خطي
مدل هاي خطي عمومي
توزيع Poisson و Multinomial
مباحث آموزش اِستَتا
درباره نرم افزار، مديريت داده ها، ويرايش داده ها
دسترسي به مشخصات ساختاري داده ها
اختصاص برچسب ها به مقادير دلخواه متغيرها
توصيف آماري ساده از متغيرها
تحليل هاي پايه، آمار استنباطي
آزمون مقايسه ميانگين، ارتباط بين متغيرها
نگاهي به چند نمودار ، رگرسيون خطي و غير خطي
Logistic Regression
تحليل جدول واريانس،ترسيم و تحليل انواع نمودار
نمودار پراكنشي با خط رگرسيون درجه 2
نمودار خطي،  نمودار ماتريس پراكنشي
نمودار هيستوگرام  ، ترسيم نمودار تلفيقي
نمودار جعبه اي ، نمودار ميله اي
نمودار ناحيه اي ، نمودار نوع Contour
تحليل هاي پيشرفته،شبيه سازي مقادير گمشده
متد شبيه سازي مونت كارلو(دستورmi estimate)
تحليل تناظر ، تحليل عاملي ، تحليل بقا
مدلسازي معادله ساختاري
Weibull Regression
رگرسيون روي عرض از مبدأ
نگاهي به نمودارهاي سري زماني
مباحث آموزش ميني تب
آشنايي كلي با Minitab، داده ها و پارامترهاي آماري
نمايش داده هاي كيفي:Bar Chart,Pie Chart,Pareto Chart
كد گذاري :  عددي به عددي , عددي به متني
نمودار استخوان ماهي  Fish Bone Diagram، نمودار پراكنش
نمايش داده هاي كمي، بافت نگار  Histogram
انواع نمودار شاخه و برگ،نمودارهاي كنترل  Control Chart
تجزيه و تحليل كارآيي فرآيند Process-Capability Analysis
آزمون فرض   Test Of Hypothesis، گراف طرح خطي  Line Plot
گراف طرح توزيع احتمال Probability Distribution Plot
 مباحث آموزش اس.پلاس
درباره نرم افزار، مديريت داده ها، تحليل هاي پايه
توزيع اعداد تصادفي بر پايه توزيع يكنواخت،محاسبه مقدار احتمال
 محاسبه مقدار تابع چگالي،محاسبه چندك ها، دستور Mean
محاسبه دامنه مقادير، واريانس ريشه دوم، چولگي و كشيدگي
دستور Summery،رسم نمودار هيستوگرام دو متغير
نمايش مشاهداتي خاص وابسته به شرطي دلخواه
چك كردن وضعيت برازش مدل،بررسي بهينه بودن ونبودن مدل، نمايش خط برازش
تحليل و بررسي خروجي، تحليل هاي استنباطي،استنباط آماري بر پايه يك و يا چند نمونه
رسم نمودارهاي هيستوگرام،جعبه اي،تابعي و پراكنشي
Wilcoxon Signed-Rank Test
F Test for Variace equality Welch Modified Two-Sample t-Test
رسم نمودارهاي خطي براي ارتباط بين دو متغير،آزمون فرض استقرار صفر
Kendall’s Rank Correlation Tau،Chi-Square Goodness of Fit Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test of Composite Normality
Two-Sample Kolmogorov-Smirnov Test of Composite Normality
رگرسيون،مدلسازي مبتني بر رگرسيون، رگرسيون چند گانه،دستور Summery
بررسي ديداري ماتريس پراكنشي،برازش رگرسيون عادي، برازش رگرسيون robust
مقايسه نموداري،رسم نمودارهاي جعبه اي متغيرهاي مستقل
با گروه بندي روي متغيرهاي وابسته،تحليل واريانس و كاربرد آن
رسم نمودار ميانگين نمونه اي، رسم نمودار تشخيصي،تحليل hexbin
تحليل واريانس معكوس متغير پاسخ ، مقايسه چند گانه، تحليل هاي پيشرفته
تحليل مؤلفه هاي اصلي، تحليل عاملي، تحليل خوشه اي، بررسي نمودار زمان بقا
مباحث آموزش آر
درباره نرم افزار، مديريت داده ها،فراخواني داده ها از پرونده خارجي
دستور read.Table ، دستور  read.DIF،دستور read.CSV ،
دستور ftable،دستورread.mtb،دستور read.s،دستورread.Spss
انواع داده ها ، تحليل هاي پايه، بررسي انواع نمودارهاي
هيستوگرام،جعبه اي،پراكنشي،ساقه و برگ و ...
Shapiro_Wilk Test،One_Sample Kolmogorov_Smirnov Test
Welch Two Sample T_Test
Two Sample T_Test،Wilcoxon rank sum Test
مدلهاي خطي و غير خطي و  برازش خطي عمومي
مدلهاي برازش غير خطي،رگرسيون كمترين مربعات
بررسي نمودارهاي تشخيص و كمينه مربعات غير خطي
تحليل هاي پيشرفته،تحليل رگرسيون دو جمله اي منفي
تحليل رگرسيون دو جمله اي منفي براي داده هاي سانسور شده
تحليل رگرسيون دو جمله اي منفي براي مشاهداتي با پاسخ صفر
تحليل همبستگي دو سويه چند متغيره،استاندارد ضرايب همبستگي
مباحث آموزش اِستَتيستيكا
درباره نرم افزار،آغاز كار با نرم افزار،مديريت  متغيرها
آشنايي با پنجره تحليل،تحليل هاي پايه
بررسي پنجرهاي Basic Statistics، Descriptive Statistics
GRM Multiple Regression،Multiple Linear Regression
پنجره Multiple Regression Results،Residual Analysis
تحليل هاي ناپارامتري ، تحليل نوع 2*2 Tables
تحليل نوعComparing Two Dependent Samples
تحليل نوعComparing Two Independent Samples
تحليل نوعObserved versus expected
تحليل نوعCorrelations Speaman,Kendall Tau ,Gamma
تحليل نوع Vomparing Multiple Indep Samples
آمار صنعتي،طرح آزمايش ها ،كنترل كيفيت،تحليل روند
تحليل نوعMixture designs an triangular surfaces
Multiple SUSUM Chart،Pareto Chart Analysis
مدل هاي خطي و غير خطي و غير خطي و  مدل رگرسيون خطي
رگرسيون COX،تفسير روند سري،تحليل طيفي(تحليل فوريه)
تحليل هاي پيشرفته،تحليل آماري چند متغيره،تحليل خوشه اي
تحليل تناظر(تحليل تكميلي)،تحليل نوعGage Linearity،كاهش بُعد


مشخصات:

قيمت : 350.000 ريال

نسخه : 1

سال تولید : 1396

نوع لوح فشرده : CD

تعداد لوح فشرده : 6 عدد

مدت زمان آموزش : 25 ساعت

سبک آموزش : مالتی مدیا

نرم افزار : دارد

نقد و بررسی کاربران

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

تعیین خواهد شد ارسال
0 ریال مجموع

پرداخت مشاهده

بانک نرم افزار

محصولات پرفروش

تولید کننده‌ها


گروه طراحی آرمین

برترین خودآموز زبان انگلیسی sweet-english با 20 درصد تخفیف ویژه در بانک نرم افزار پیمان برای کسب اطلاعات و سفارش این محصول میتوانید با شماره تلفنهای 09127386918 و 02165569097 تماس حاصل فرمایید