آموزش آناتومی عمومی بدن انسان پارت ۱(استاد حسینی)

90,000 تومان 81,000 تومان

آموزش تصویری آناتومی عمومی بدن انسان پارت 1(استاد حسینی) : این اثر به شما کمک می کند تا درک بهتری از آناتومی بدن انسان داشته باشید و همچنین برای افرادی که هیچ گونه دانشی از آناتومی بدن انسان ندارند

آموزش تصویری آناتومی عمومی بدن انسان استاد حسینی
آموزش آناتومی عمومی بدن انسان پارت ۱(استاد حسینی)

90,000 تومان 81,000 تومان