آموزش زبان دانمارکی نصرت در ۳۰ روز

35,000 تومان

آموزش زبان نصرت دانمارکی به روش صوتی بوده و دارای فایل های آموزشی صوتی می باشد که یک مجموعه کاملا فارسی است، این مجموعه اموزشی که برای یادگیری مکالمات محاوره ای و گفت و گوهای روزانه طراحی شده است

آموزش دانمارکی نصرت در ۳۰ روز
آموزش زبان دانمارکی نصرت در ۳۰ روز

35,000 تومان