آموزش تصویری تشخیص بیماری از طریق صلبیه-استاد علی حسینی

120,000 تومان 108,000 تومان

در این دوره آموزشی تشخیص بیماری از روی صلبیه که توسط استاد علی حسینی تدریس می شود شما با ساختار صلبیه آشنا می شوید و از طریق مثالهای کاربردی و عملی در طول دوره قادر خواهید بود که بیماریهای اشخاص را تشخیص دهید

آموزش تصویری تشخیص بیماری از طریق صلبیه-استاد علی حسینی
آموزش تصویری تشخیص بیماری از طریق صلبیه-استاد علی حسینی

120,000 تومان 108,000 تومان