آموزش آدوب آدیشن Audition CC نشر پرند

56,000 تومان

این بسته شامل ۲ عدد DVD ٩ گیگابایتی حاوی نرم افزار Adobe Audition CC، دوره مقدماتی، متوسط و پیشرفته آموزش Adobe Audition CC می باشد.

آموزش آدوب آدیشن Audition CC نشر پرند
آموزش آدوب آدیشن Audition CC نشر پرند

56,000 تومان