آموزش انیمیشن در آنریل انجین Unreal Engine

140,000 تومان

320 دقیقه آموزش انیمیشن در آنریل انجین به صورت پروژه محور و گام به گام از ساخت و وارد کردن یک کاراکتر در آنریل تا انیمیشن کامل تمام جزییات آن در آنریل.

آموزش انیمیشن در آنریل انجین Unreal Engine
آموزش انیمیشن در آنریل انجین Unreal Engine

140,000 تومان