آموزش تشخیص بیماری از روی زبان سطح مقدماتی و متوسط-مدرس استاد علی حسینی

300,000 تومان

آموزش تشخیص بیماری از روی زبان-برای اولین بار در ایران آموزش علم تشخیص بیماری از روی زبان تدریس شده توسط استاد سید علی حسینی-سطح مقدماتی و متوسط

2 در انبار

آموزش تشخیص بیماری از روی زبان سطح مقدماتی و متوسط-مدرس استاد علی حسینی
آموزش تشخیص بیماری از روی زبان سطح مقدماتی و متوسط-مدرس استاد علی حسینی

300,000 تومان