دوره کامل آموزش عنبیه شناسی استاد علی حسینی

650,000 تومان

آموزش تصویری تشخیص بیماری از روی عنبیه سطح مقدماتی تا پیشرفته تدریس شده توسط استاد سید علی حسینی-قابل اجرا در کامپیوتر و لب تاب

دوره کامل آموزش عنبیه شناسی استاد علی حسینی
دوره کامل آموزش عنبیه شناسی استاد علی حسینی