نرم افزار آموزش عنبیه شناسی سطح پیشرفته(استاد حسینی)

250,000 تومان

این روش جهت  تشخیص آسان وکم هزینه بیماری در دنیا طرفداران زیادی دارد،که قدمت آن کمتر ازدو قرن می باشد. برای بیان کامل بودن هر چیزی آن رابه مدور وگردبودن شبیه می کنند

در انبار موجود نمی باشد