صفر تا صد آموزش مبانی برنامه نویسی

390,000 تومان

۳۰۰  دقیقه آموزش مبانی برنامه نویسی به زبان فارسی از مقدماتی تا پیشرفته.  تمام دانش مورد نیاز شروع برنامه نویسی به هر زبان برنامه نویسی.

ناموجود