صفر تا صد آموزش اتوکد به زبان فارسی – ویرایش جدید

125,000 تومان

۱۶ ساعت آموزش اتوکد به زبان فارسی و به صورت پروژه محور و گام به گام از آشنایی مقدماتی با محیط و تمام ابزارها تا انجام پروژه های مختلف حرفه ای

صفر تا صد آموزش اتوکد به زبان فارسی - ویرایش جدید
صفر تا صد آموزش اتوکد به زبان فارسی – ویرایش جدید

125,000 تومان