صفر تا صد آموزش نویس ورکس Navisworks

140,000 تومان

210 دقیقه آموزش نویس ورکس به زبان فارسی و به صورت پروژه محور از آشنایی مقدماتی با محیط و ابزارها تا انجام  پروژه کامل-– همراه با نسخه کامل نرم افزار Autodesk Navisworks 20۲۰ Manage x64

صفر تا صد آموزش نویس ورکس Navisworks
صفر تا صد آموزش نویس ورکس Navisworks

140,000 تومان