آموزش کریر هپ ۴٫۵۰ Carrier HAP بهکامان

45,000 تومان

  • دوره‎ آموزش کریر هپ
  • طراحی سیستمهای HVAC ساختمانی
  • محیط %۱۰۰ چندرسانه‎ای، با حل تمارین عملی ویژه
  • ۱۴ ساعت آموزش، به همراه فایل مثالها و تمارین
  • مجهز به متد آموزشی چندرسانه‎ای
آموزش کریر هپ ۴٫۵۰ Carrier HAP بهکامان

45,000 تومان