صفر تا صد آموزش آدوب اکس دی Adobe Xd

390,000 تومان

۲۷۰ دقیقه آموزش ادوبی اکس دی به زبان فارسی و به صورت پروژه محور از آشنایی مقدماتی با مبانی تا آموزش انجام پروژه های طراحی و پروتوتایپ اپلیکیشن و وبسایت با ادوبی اکس دی

صفر تا صد آموزش آدوب اکس دی Adobe Xd

390,000 تومان