صفر تا صد آموزش تحلیل تکنیکال در بورس

95,000 تومان

از همین امروز یک تحلیل گر حرفه ای بورس شوید !

۵ ساعت آموزش ویدیویی
سطح متوسطه و پیشرفته !
مدرس و تحلیلگر : سید محمد صالح هاشمی

مدرس و تحلیلگر : سید محمد صالح هاشمی
صفر تا صد آموزش تحلیل تکنیکال در بورس

95,000 تومان