نرم افزار مداد پایه اول

آموزش تصویری دروس اول دبستان نشر مداد

نسخه قابل پخش در پلیرهای خانگی شامل دروس فارسی ریاضی و علوم

نسخه نرم افزاری شامل کلیه دروس آموزش به صورت اینتراکتیو و همراه با اپلیکیشن اندروید

تدریس شده توسط اساتید برتر کشور با تدریس ریاضی معصومه ابراهیمی

توضیحات بیشتر
نرم افزار مداد پایه دوم

آموزش تصویری دروس دوم دبستان نشر مداد

نسخه قابل پخش در پلیرهای خانگی شامل دروس فارسی ریاضی و علوم

نسخه نرم افزاری شامل کلیه دروس آموزش به صورت اینتراکتیو و همراه با اپلیکیشن اندروید

تدریس شده توسط اساتید برتر کشور با تدریس ریاضی معصومه ابراهیمی

توضیحات بیشتر
نرم افزار مداد پایه سوم

آموزش تصویری دروس سوم دبستان نشر مداد

نسخه قابل پخش در پلیرهای خانگی شامل دروس فارسی ریاضی و علوم

نسخه نرم افزاری شامل کلیه دروس آموزش به صورت اینتراکتیو و همراه با اپلیکیشن اندروید

تدریس شده توسط اساتید برتر کشور با تدریس ریاضی معصومه ابراهیمی

توضیحات بیشتر
نرم افزار مداد پایه چهارم

آموزش تصویری دروس چهارم دبستان نشر مداد

نسخه قابل پخش در پلیرهای خانگی شامل دروس فارسی ریاضی و علوم

نسخه نرم افزاری شامل کلیه دروس آموزش به صورت اینتراکتیو و همراه با اپلیکیشن اندروید

تدریس شده توسط اساتید برتر کشور با تدریس ریاضی معصومه ابراهیمی

توضیحات بیشتر
نرم افزار مداد پایه پنجم

آموزش تصویری دروس پنجم دبستان نشر مداد

نسخه قابل پخش در پلیرهای خانگی شامل دروس فارسی ریاضی و علوم

نسخه نرم افزاری شامل کلیه دروس آموزش به صورت اینتراکتیو و همراه با اپلیکیشن اندروید

تدریس شده توسط اساتید برتر کشور با تدریس ریاضی معصومه ابراهیمی

توضیحات بیشتر
نرم افزار مداد پایه ششم

آموزش تصویری دروس پنجم دبستان نشر مداد

نسخه قابل پخش در پلیرهای خانگی شامل دروس فارسی ریاضی و علوم

نسخه نرم افزاری شامل کلیه دروس آموزش به صورت اینتراکتیو و همراه با اپلیکیشن اندروید

تدریس شده توسط اساتید برتر کشور با تدریس ریاضی معصومه ابراهیمی

توضیحات بیشتر
حراج!
210,000 تومان 168,000 تومان
حراج!
210,000 تومان 168,000 تومان
حراج!
حراج!

آموزش های هنری،ورزشی

آموزش ایروبیک و پیلاتس در ۳۰ روز

55,900 تومان 45,000 تومان
حراج!

آموزش های هنری،ورزشی

آموزش تصویری گام به گام شنا

44,800 تومان 35,000 تومان
حراج!

آموزش های هنری،ورزشی

آموزش تصویری پیلاتس در خانه

34,800 تومان39,900 تومان
حراج!
35,000 تومان44,800 تومان
حراج!
25,000 تومان35,800 تومان
حراج!
29,800 تومان35,800 تومان
حراج!

آموزش های هنری،ورزشی

آموزش نقاشی رنگ روغن و اکریلیک

40,000 تومان49,800 تومان
حراج!

آموزش های هنری،ورزشی

آموزش تصویری نقاشی با مداد رنگی

30,000 تومان39,900 تومان
حراج!
79,800 تومان 65,000 تومان