بایگانی دسته‌ی: آموزش یوگا و مدیتیشن

یوگا چیست؟

آموزش یوگا و مدیتیشن

یوگا چیست؟ یوگا واژه ای است سانسکریت به معنای وصل کردن ذهن به جسم ، احسایات به منطق و وصل کردن توجه به عمل. یوگا ورزشی جسمی و روانی(فکری) می باشد که در شبه قاره هند و توسط هندوها بوجود آمده است. ریشه یابی دقیق این ورزش که توسط چه شخصی و دقیقا چگونه بوجود […]