آموزش نقاشی با سیاه قلم پارت ۱

129,900 تومان

پکیج آموزش نقاشی با سیاه قلم و مداد شامل 300 دقیقه آموزش تصویری نقاشی با سیاه قلم می باشد این مجموعه آموزشی در 2 بخش ارائه می گردد که این مجموعه پیش روی شما پکیج شماره 1 آن می باشد این مجموعه پیشنیاز پکیج 2 می باشد.

آموزش نقاشی با سیاه قلم پارت 1
آموزش نقاشی با سیاه قلم پارت ۱