آموزش زبان روسی درس ششم

آموزش روسی

آموزش زبان روسی درس ششم-آموزش زبان روسی برای مبتدیان از صفر-الفبای روسی-حروف روسی-گرامر روسی-زبان روسی-آموزش زبان روسی

در این درس هم مانند دروس قبلی باز هم طرز تلفظ حروف روسی رو در کنار هم تمرین می کنیم

فایل تصویری را چندین بار ببینید گوش کنید بخوانید با صدای بلند تکرار کنید و سعی کنید بنویسید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنیداینستاگرام

دیدگاهتان را بنویسید