یوگا چیست؟

آموزش یوگا و مدیتیشن

یوگا چیست؟

آموزش تصویری یوگا و مدیتیشن در ۳۰ روز

یوگا واژه ای است سانسکریت به معنای وصل کردن ذهن به جسم ، احسایات به منطق و وصل کردن توجه به عمل.

یوگا ورزشی جسمی و روانی(فکری) می باشد که در شبه قاره هند و توسط هندوها بوجود آمده است.

ریشه یابی دقیق این ورزش که توسط چه شخصی و دقیقا چگونه بوجود آمده کمابیش نا ممکن است چرا که تاریخ شکل گیری یوگا به سالهای بسیار دور بر می گردد.

یوگا به معنای واقعی خودش یک ورزش است. وررزش یعنی ورز آوردن ، آماده کردن

یوگا ورزش کاملی است برای جسم و ذهن ، تکنیک هایی در یوگا وجود دارد که هم بدن را ورزش می دهد و هم ذهن را به تکاپو و ورز آمدن وادار می کند.

واژه Yoga در اصل از واژه “”یوج(Yuj)””  در زبان سانسکریت که به معنی یکپارچه سازی و یگانگی آمده است.

واژه “یوج” با واژگان “”یک”” و “”یگانه”” در زبان فارسی خویشاوند است. برخی نیز باور دارن که Yoga از واژه پارسی “”یوغ”” گرفته شده است.

یوگا از دو بعد جسمی و ذهنی تشکیل شده و هیچ وقت تمرینهای بدنی از تمرین های ذهنی جدا نیست برای انجام تمرین های بدنی  (آسانا) از تمام کفایت های ذهنی مثل توجه ، دقت و تمرکز استفاده می شود همین طور برای انجام تمرین های ذهنی و حالت نشستن در ایجاد تمرکز فکر و جایگاه “”حضور”” نقش مهمی دارد.

در هر تمرین یوگا این تاکید به وصل کردن وجود دارد.

پکیج آموزش تصویری یوگا و مدیتیشن به زبان فارسی

یوگا از طرفی به معنای “کنترول کردن” آمده است و در آن صورت یوگا را می توان علم کنترول امواج فکر و علم مهار قوای تن و ذهن به منظور تسلطی همه جانبه بر توان بالقوه خود دانست در این صورت به روش این دانش که همانا کنترول قوای تن و فکر است تاکید می شود.

با توجه به چنین درکی ، یوگا در کتاب شاندیلیوپانیشاد این گونه تعریف شده است: ” یوگا عبارت است از کنترول امواج ذهنی ”

از طرف دیگر می توان یوگا را به معنای نظاره کردن و دیدن در نظر گرفت که در نتیجه یوگا علم نظاره خود شناسی است بدین ترتیب غایت این دانش آشکار می شود یعنی واقع شدن در طبیعت اصیل خویش و شکافتن تمامی حجابهای نفسانی ، بر همین اساس در باگاواد گیتا اوج یوگا رویت ذات درونی از طریق ذهن پاک و خالص شده توصیف شده است و سر انجام یوگا را به معنی وصل و یکی شدن نیز ترجمه کرده اند که در آن صورت غرض از انجام تمرینات یوگا آشکار و هویدا می شود

به این معنا یوگا عبارت است از عملکرد هماهنگ قوای فردی و اتحاد قوای ذهنی با قوای حیاتی تن و حواس که منجر به تلخیص انرژی توسعه آگاهی و در نهایت اتحاد با آگاهی متعال خواهد شد.

بنابراین تصور در رودرایا مالاتانزا گفته شده : ” یک یوگی فقط در اتحاد با آگاهی متعال به تجربه یوگا نایل می شود ” بدین ترتیب هر کدام از معانی واژه یوگا قسمتی از این معرفت عمیق باطنی را آشکار می سازد و اختلاف ذاتی در میان آنها دیده نمی شود.

یوگا شناختی مستقیم و بی واسطه از ژرفای هستی خویش و هماهنگی با قوانین طبیعت است این معرفت شهودی در پی سلوکی چی گیر و عشقی صادقانه حاصل می شود در پی این سلوک فرد تسلطی همه جانبه بر قوای تن احسایات و افکار خود پیدا می کند و در نهابت می تواند خود را از حیطه تغییرات احساسی و نگرانیهای فکری فراتر برده در عمق قلب خود قرار یابد جایی که تلاطمات فکری و محیط خارجی قادر نیست تاثیری بر آن داشته باشد

در مورد واژه یوگا اختلافی دیده می شود و آن به معنای اتحاد و وصال رویت و نظاره و کنترول و به زیر یوغ آوردن به کار برده اند نه تنها در مورد ریشه واژه یوگا اختلافاتی دیده می شود بلکه در تعاریف و توضیحات مشروحی که درباره یوگا در متون گوناگون آمده نیز تفاوتهایی وجود دارد این در حالی است که متون کهن و مختلف یوگا تعاریف متنوع یکدیگر را تایید کرده اند ولی در واقع هیچ تعریف مشترکی پیرامون این تجربه عمیق ارائه نشده است ظاهرا در اکثر موارد زاویه دید اساتیدی که یوگا را تعریف کرده اند با یکدیگر متفاوت بوده است.

یوگت تعریفی از یک گروه محدودی از تمرینات یا حالت معینی نیست بلکه بیشتر اشاره به مجموعه ای از فنون از ساده تا پیشرفته و احوال باطنی مختلف و در واقع یک سیر و سلوک کامل دارد.

روشن بینان و دانمایان بسیاری بویژه در هند در پس سالها تزکیه نفس و مراقبه های ژرف حالاتی متفاوت از آگاهی را کشف و تجربه کردند مجموعه این حالات و فنون و تعللیمی که برای درک و وصول به این احوال توسط آن مردان خذدمند طراحی و دریافت شد سوگا خوانده می شود.

هر کدام از این خردمندان جنبه هایی خاص از این معرفت گسترده را مورد توجه قرار داده براساس آن تعریفی ارائه کرده اند البته این تعاریف از هم بیگتنه نیستند آنها تماما در حول خودشناسی و بالا بردن توان فردی و توسعه آگاهی متمرکز می باشند ولی برخی روش این علم و بعضی غرض از اجرای این فنون و گروهی نیز غایت این تعالیم را توصیف و تشریح کرده اند

بنابراین برای درک بهتر از این معرفت گسترده و نه چندان روشن مطلوبتر آن است که این تعالیم مختلف را در کنار هم گذاشته و از همه آنها بهره بریم

 

آموزش یوگا و مدیتیشن در خانه

یوگا و قدمت آن

کلمه یوگا از ریشه یوگ یا یوج آمده است که واژه سانسکریت است معادل انگلیسی آن to yoke جفت کردن یا جفت شدن است یوگا یعنی ملحق شدن یا یکی شدن

یوگی کسی است که تمرینات یوگا را انجام می دهد

قدمت یوگا بیش از ۳۰۰۰ سال است اولین کسی که یوگا را بصورت دستاوردی علمی و عملی جمع آوری کرد و آن را به صورت فعلی و قابل اجرا برای همه معرفی کرد فیزیکدان و فیلسوف هندی به نام پاتانجلی بود که حدودا ۲ تا ۵ قرن قبل از میلاد میزیست او در کتاب خود موسوم به سوتراهای یوگا ، یوگا را به ۸ مرحله تقسیم کرده که به آشتانگاه یوگا موسوم است و مردم مغرب زمین آن را به عنوان یوگای انضباط جسم و فکر می شناسند.

 

 

 

 

آموزش تصویری یوگا و مدیتیشن در ۳۰ روز

129,000 تومان

آموزش یوگا و مدیتیشن در 30 روز یکی از کامل ترین آموزش های یوگا و مدیتیشن می باشد که در یک دوره فشرده 30 روزه و به صورت تصویری و دوبله فارسی این ورزش انرژی بخش را به شما می آموزد

اطلاعات بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید