آموزش زبان انگلیسی به کودکان تلفظ صحیح لغات

700,000 تومان

در دوره آموزش تلفظ صحیح لغات در زبان انگلیسی به کودکان قصد داریم با روشی مفهومی و در محیطی شاد تلفظ و خواندن لغات در زبان انگلیسی را آموزش دهیم.

آموزش تلفظ صحیح لغات در زبان انگلیسی به کودکان
آموزش زبان انگلیسی به کودکان تلفظ صحیح لغات

700,000 تومان