دانلود آموزش تصویری راه اندازی کسب و کار و ساخت بیزینس پلن

35,800 تومان

هر کسب و کاری نیاز به یک نقشه دارد . در این آموزش به شما نحوه راه اندازی یک کسب و کار اصولی را از پایه آموزش می دهد و همچنین نقشه ای برای کسب و کار شما می سازد تا بتوانید کسب و کار خود را به بهترین حالت ممکن مدیریت و رهبری کنید .

دانلود آموزش تصویری راه اندازی کسب و کار و ساخت بیزینس پلن

35,800 تومان