خرید بازی فکری پازل چوبی (ساخت اشکال هندسی) برای کودکان

185,000 تومان

پازل چوبی یارمهربان در انواع اشکال هندسی شامل 41 قطعه چوبی و 75 طرح مختلف می باشد که به عنوان یک بازی فکری برای کودکان 2 سال به بالا طراحی و تولید شده است .

خرید بازی فکری کودکان پازل چوبی
خرید بازی فکری پازل چوبی (ساخت اشکال هندسی) برای کودکان

185,000 تومان