دانلود سمینار ۱۰ اصل موفقیت از جان مکسول

49,900 تومان

«جان سی ماکسول» ۱۰ قانون در راه رسیدن به موفقیت را، با رویکرد تخصصی‌اش، یعنی توسعه‌ی رهبری بین‌المللی، در سمینار ۱۰ اصل موفقیت جان مکسول عنوان می‌کند.

دانلود سمینار ۱۰ اصل موفقیت از جان مکسول

49,900 تومان