دانلود دوره جامع تکنیک های گوش دادن فعال Active Listening Masterclass

39,000 تومان

گوش دادن فعال از لازمه های موفقیت در زندگی و کسب و کار است در دوره آموزش تکنیک های گوش دادن فعال می آموزید چگونه به روی چیزی که دیگران بیان می کند متمرکز شویم.

دانلود دوره جامع تکنیک های گوش دادن فعال Active Listening Masterclass

39,000 تومان