دانلود آموزش تصویری رفتار شناسی مشتریان برای فروش بیشتر اثر درو بوید

55,000 تومان

در این دوره آموزشی شما می آموزید که مشتریان مختلف رفتار ها و عادات متفاوتی دارند و اکثر خرید آنها نیز بر اساس همین عادات و رفتار های آنها می باشد .این مجموعه به صورت تصویری و دوبله فارسی می باشد .

دانلود آموزش تصویری رفتار شناسی مشتریان برای فروش بیشتر اثر درو بوید

55,000 تومان