دانلود سمینار عادت های اتمی جیمز کلیر – دوبله فارسی

130,000 تومان

این دوره به سبکی جالب و روان، به ما یاد می دهد که چگونه با شناخت عادتهای کوچک و مدیریت این عادتها، هر روز یک درصد بهتر شویم.

هر روز یک درصد بهتر شدن، معادل سالی 37 برابر بهتر شدن است!

دانلود سمینار عادت های اتمی جیمز کلیر – دوبله فارسی

130,000 تومان