دانلود دوره ۲۱ قانون انکارناپذیر رهبری جان مکسول

190,000 تومان

اینجا 21 قانون از مهم‌ترین قوانین رهبری را خواهید آموخت و آرام‌ آرام خصوصیات و مهارت‌هایی که توانایی رهبری شما را افزایش می‌دهند کسب خواهید کرد،

حتی اگر فقط روی چند تا از آن‌ها تمرکز کنید.

دانلود دوره ۲۱ قانون انکارناپذیر رهبری جان مکسول

190,000 تومان